گلچین مداحی سید رضا نریمانی

کاش جانم بود قابل تا فدایت میشدم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
دانلود مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی مراسم استقبال از محرم پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷کاش جانم بود قابل تا فدایت میشدمکاش دستم میگرفت خاک پایت میشدم

توی دنیایی که هر کس دل سمتی میکشونه سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
دانلود مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی مراسم استقبال از محرم پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷توی دنیایی که هر کس دل سمتی میکشونهعاقبت بخیر انکه پای پرچمت بمونهاین اشک روضه هاراه نجاتمه

دوست دارم حسین به اسم تو قسم سید رضا نریمانی

دانلود مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی مراسم استقبال از محرم پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷دوست دارم حسین به اسم تو قسمیه یاحسین میگم به روضه میرسممحرم داره میاد

گلچین مداحی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
گلچین مداحی کربلایی سید رضا نریمانی

صفحه‌ها