شهادت امام حسن عسكري حمید علیمی

مهدی رسولی شهادت امام حسن عسکری گل دردلره ایله دوا وار قلبیده سوز و نوا

مهدی رسولی
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی رسولیمهدی رسولی شهادت امام حسن عسکری گل دردلره ایله دوا وار قلبیده سوز و نوا - شور ترکیگل دردلره ایله دواوار قلبیده سوز و نواغیبتده گالان آقاگلزار فدک سارالیبزهرا گوزو یولدا گالیبغیبتده گالان آقا

سید مجید بنی فاطمه مداحی شهادت امام حسن عسکری

سید مجید بنی فاطمه
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه شهادت امام حسن عسکری مولا امام عسکری آقا امام عسکری - شور

سید مجید بنی فاطمه روضه شهادت امام حسن عسکری

سید مجید بنی فاطمه
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه شهادت امام حسن عسکری زهر افتاده به جان جگرم مهدی جان - روضه

حمید علیمی هر کس که رفت دیدن صحن و سرای تو شهادت امام حسن عسکری

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری هر کس که رفت دیدن صحن و سرای تو - واحدهر کس که رفت دیدن صحن و سرای توآتش گرفت و سوخت وجودش برای تو

حمید علیمی کویر قلب خسته ام تشنه یک نگاه توست شهادت امام حسن عسکری

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری کویر قلب خسته ام تشنه یک نگاه توست - واحد

سید رضا نریمانی مالا مال دردم بازم هوات کردم شب تو خواب تا صحنت میرم و برمیگردم

سید رضا نریمانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی شهادت امام حسن عسکری مالا مال دردم بازم هوات کردم شب تو خواب تا صحنت میرم و برمیگردم - شورمالا مال دردمبازم هوات کردمشب تو خواب تا صحنت میرم و برمیگردم

سید رضا نریمانی حرمی که واسه شیعه ها یه خونه مادر زادیه حرم امام عسکری حرم امام هادیه

سید رضا نریمانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی شهادت امام حسن عسکری حرمی که واسه شیعه ها یه خونه مادر زادیه - زمینهحرمی که واسه شیعه ها یه خونه مادر زادیهحرم امام عسکری حرم امام هادیه

امیر عباسی شهادت امام حسن عسکری یا زهرا بیا امشب سامرا داره کوچه هاش بوی کربلا

امیر عباسی
مداحی شهادت امام حسن عسکری امیر عباسیامیر عباسی شهادت امام حسن عسکری  یا زهرا بیا امشب سامرا داره کوچه هاش بوی کربلا - زمینه

مهدی اکبری شهادت امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم

مهدی اکبری
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی اکبریمهدی اکبری شهادت امام حسن عسکری امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم - واحدامام عسکری سلامدارم میام زائر سامرا بشمامام عسکری سلاماجازه بیام فدات بشمپشت در حرم منم گدا بشمامام عسکری سلامبعد از دو ماه گریه و اشک شکر خداباز روزی شد هیئت بیامدوباره جمع شیم دور...

مجتبی رمضانی شهادت امام حسن عسکری ای دل بیا زخویش و برون تا سفر کنیم

مجتبی رمضانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری مجتبی رمضانیمجتبی رمضانی شهادت امام حسن عسکری ای دل بیا زخویش و برون تا سفر کنیم - واحدای دل بیا زخویش و برون تا سفر کنیماز کوچه های سامره با هم گذر کنیم

حمید علیمی شهادت امام حسن عسکری من جوونم اما نفس برام نمونده

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری  من جوونم اما نفس برام نمونده - زمینهمن جوونم اما نفس برام نموندهاین زهر کینه قلب منو سوزونده

میثم مطیعی شهادت امام حسن عسکری دلتنگم آه ای سامرا دلتنگ آن صحن سرا

میثم مطیعی
مداحی شهادت امام حسن عسکری میثم مطیعیمیثم مطیعی شهادت امام حسن عسکری  دلتنگم آه ای سامرا دلتنگ آن صحن سرا - واحد

حاج احمد واعظی شهادت امام حسن عسکری دلامون غم داره اشکامون میباره

حاج احمد واعظی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حاج احمد واعظیحاج احمد واعظی شهادت امام حسن عسکری  دلامون غم داره اشکامون میباره - زمینهدلامون غم داره اشکامون میبارهجگرامون شده زه غم پاره

محمد رضا طاهری شهادت امام حسن عسکری دور از مدینه غصه دارم

محمد رضا طاهری
مداحی شهادت امام حسن عسکری محمد رضا طاهریمحمد رضا طاهری شهادت امام حسن عسکری دور از مدینه غصه دارم - زمینه دور از مدینه غصه دارمغربت شده همه کسم ای خدا

صفحه‌ها