شبهه

آیا در قرآن آیه ای هست که درباره امام حسين (ع ) تفسير شده باشد ؟

آياتي در قرآن هست که در باره امام حسين (عليه السلام ) تفسير شده باشد ؟
یک نت ـ برخی از آياتی كه براساس روايات اسلامی يكی از مصاديق آن امام حسين ( عليه السلام ) ‌است و به گونه‌ای به امام حسين ( عليه السلام ) ‌تفسير شده‌اند، عبارتند از:1.سوره فجر، به خصوص آيات: يا أَيتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(الفجر/27)تو اي روح آرام‌يافته!ارْجِعِي إِلَى...

منظور از ذبح عظيم کيست؟

منظور از ذبح عظيم کيست؟
ذبح عظيم، لغتاً يعنی ذبيح يا مذبوح بزرگ و بزرگوار. اين ترکيب وصفی يک بار در قرآن مجيد به کار رفته است:« وفديناه بذبح عظيم؛ «به عوض او، ذبح عظيمی را پذيرفتيم.»(1)در داستان حضرت ابراهيم‌ که در خواب ديد بايد فرزندش اسماعيل را قربانی کند، در قرآن مجيد در سوره صافّات گفته شده است...

صفحه‌ها