بت

مادرم نماز می خواند و من آواز!

خدا
یک نت ـ متن شبهه: مادرم نماز می خواند و من آواز !عقایدمان چقدر فرق دارد !او خدای خودش را دارد من هم خدای خودم را !خدای او بر روی قانون و قاعده است و از قدیم همین بوده !خدای من بر اساس نیازم و تجربیاتم است و هر روز کامل تر از دیروز استاو خدا را در کنج خانه و معجزه می بیندمن خدا را در آسمان ها و درون...

ﺍﻫﻞ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯه ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﺍﻫﻞ ﻧﻤﺎﺯﻭ ﺭﻭﺯﻩ
یک نت ـ متن شبهه:ﺍﻫﻞ ﻧﻤﺎﺯﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ..ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ..ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮﯾﺤﯽ ﺩﺧﯿﻞ ﻧمي بندﻢ..ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ آفريدگار همه انسان هاست..ﺩﺭﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺿﺮﯾﺢ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ نميﺰﻧﻢ..ﻧﻤﯽ ﺑﻮﯾﻢ..ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ..ﺍﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﺎﻟﻢ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ؟!ﺍﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺩﻡ ﻫﺎﯼ...

آیا شیعیان از خاک کربلا بت می سازند؟!

خاک کربلا
یک نت ـ متن شبهه: شیعیان مشرک هستند و ریختن خون آنان واجب است؛ چرا که خاک کربلا را به صورت بت در می آورند و در مقابل آن سجده میکنند!پاسخ شبهه:۱. از شبهه فوق کاملا مشخص است که این فتواهای نابخردانه و حکم به شرک و قتل مختص به وهابیت زاییده استعمار انگلیس است که تحت حمایت مستقیم این جنایتکاران و با...