آیا می‌توانم مانع اشتغال همسرم بشوم؟

یک نت ـ همسر بنده شاغل هستند و در دفتر ازدواج بنده گفتم با شغل اول ایشون مشکلی ندارم ایشون در تدارک شغل دوم هستند که بنده موافق این موضوع نیستم ایشون همسر دوم بنده هستند سوالم اینه که آیا ایشون میتواند بدون موافقت بنده شغل دوم راه بندازه یا خیر؟ و آیا بنده میتوانم به روابط ایشون با یکی دوتا از همکاران مرد ایشان اعتراضی کنم یا خیر؟
اشتغال همسر

یک نت ـ آیا می‌توانم مانع اشتغال همسرم بشوم؟

سؤال: همسر بنده شاغل هستند و در دفتر ازدواج بنده گفتم با شغل اول ایشون مشکلی ندارم ایشون در تدارک شغل دوم هستند که بنده موافق این موضوع نیستم ایشون همسر دوم بنده هستند سوالم اینه که آیا ایشون میتواند بدون موافقت بنده شغل دوم راه بندازه یا خیر؟
و آیا بنده میتوانم به روابط ایشون با یکی دوتا از همکاران مرد ایشان اعتراضی کنم یا خیر؟
آیا ایشون میتواند به غیر از ساعات اداری که در محل کار خود هستند ساعات دیگر را یا به عنوان اضافه کار یا به عنوان

شغل دوم از خونه بیرون بروند بدون موافقت بنده؟

پاسخ وکیل سمیه الوان ساز: چنانچه شغل دوم ایشان خدشه‌‌ای به روابط زوجیت وارد نماید ویا باعث گردد زوجه به نتواند به تکالیف زوجیت خویش عمل نمایند میتوانید طی دادخواستی از دادگاه منع فعالیت ایشان را بخواهید