تاریخ عید غدیر خم در سال 1402

تاریخ عید غدیر خم در سال 1402,تاریخ دقیق عید غدیر خم در سال 1402 شمسی.عید غدیر خم در سال 1402,تاریخ عید غدیر خم,عید غدیر خم در سال 1402 شمسی
تاریخ عید غدیر خم در سال 1402

یک نت ـ تاریخ عید غدیر خم در سال 1402

15 تیر تاریخ دقیق عید سعید غدیر خم در سال 1402 هجری شمسی مصادف با 18 ذوالحجه 1444 هجری قمری

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده