دار زدن مادر توسط پسرش / پلیس گمراه نشد +جزییات

یک نت ـپسر جوان که پس از درگیری با مادرش و برای گمراه کردن پلیس پیکر نیمه جان وی را از نرده های راه پله ،حلق آویز کرده بود در حالی محاکمه می‌شود که برادرهایش اعلام گذشت کرده‌اند.
دار زدن مادر توسط پسرش / پلیس گمراه نشد +جزییات

یک نت ـفروردین ماه سال 98 پسر 32 ساله ای به نام شهریار با پلیس تماس گرفت و از مرگ مرموز مادرش خبر داد.
شهریار گفت: مادرم در غیاب من و خواهرم خودش را حلق‌آویز کرده است .من وقتی به خانه وارد شدم،با صحنه وحشتناکی روبرو شدم. پیکر بی جان مادرم از نرده های راه پله آویزان بود. من که ترسیده بودم بلافاصله پیکر نیمه جان مادرم را پایین آوردم اما او دیگر نفس نمی کشید و کار از کار گذشته بود.

مرگ مرموز پیرزن 61 ساله در خاتون آباد
به دنبال اظهارات پسر جوان ،مأموران پلیس به خانه آنها در خاتون آباد پاکدشت رفتند و پیکر زن 61 ساله با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد .
ماموران پلیس در نخستین گام به بررسی خانه پرداختند اما اثری از ساییدگی روی نرده های راه پله مشهود نبود .مقداری خون نیز در راه‌پله‌ها ریخته بود. همین سرنخ موجب شد تا فرضیه خودکشی زن سالخورده رنگ ببازد.
ماموران پلیس به بازجویی از پسرجوان پرداختند و فهمیدند وی به مواد مخدر اعتیاد دارد.
وقتی پزشکی قانونی علت فوت زن سالخورده را خفگی اعلام کرد شهریار به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد.
وی که سعی داشت خودش را بیگناه نشان دهد وقتی فهمید دستش برای پلیس رو شده و انها به اعتیادش پی برده اند ،به قتل اعتراف کرد .
شهریار گفت :بعد از فوت پدرم من و مادر و خواهرم با هم زندگی می کردیم .چند سالی بود به دام اعتیاد افتادهو معتاد شده بودم. به همین خاطر با مادر و خواهرم همیشه درگیر بودم.

قتل مادر به خاطر زدن سند به نام فرزندی دیگر
وی ادامه داد: از وقتی فهمیدم مادرم خانه مان را به نام خواهرم سند زده رابطه ام با آنها بدتر شد.این رفتار مادرم باعث شده بود کینه او و خواهرم را به دل بگیرم.
پسر معتاد در تشریح جزییات قتل گفت: آخرین بار در غیاب خواهرم بار دیگر با مادرم درگیر شدم .من به او گفتم حق نداشته بدون اطلاع من خانه را به نام خواهرم سند بزند. اما او شروع به داد و فریاد کرد. من او را هل دادم که سرش را به دیوار راه پله ها برخورد کرد و از سرش خون جاری شد. من ترسیدم به همین خاطر او را رها کردم و به اتاق خودم رفتم. چند ساعت بعد وقتی از خواب بیدار شدم و به راه پله‌ها برگشتم با پیکر بی‌جان مادرم روبه رو شدم .
وی ادامه داد: من برای اینکه پلیس را گمراه کنم طنابی را دور گردن مادرم پیچیدم و آن را از نرده‌های راه پله آویزان کردم تا همه فکر کنند مادرم خودکشی کرده است. من بعد از چند دقیقه طناب را بریدم تا مادرم روی زمین بیافتد .اما باور کنید وقتی پیکر او را حلق آویز کردم مرده بود.
به دنبال اعتراف های پسر معتاد و بازسازی صحنه جرم برای وی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
قرار است به زودی پسرجوان در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود. این در حالی است که برادرهایش اعلام گذشت کرده اما خواهر وی قصاص خواسته است.   رکنا/

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.