اگر کودک رابطه جنسی والدین را دید

یک نت ـ مواجه شدن فرزند با صحنه رابطه زناشویی والدین ممکن است باعث ایجاد مشکلات روانی متعددی در آنها مانند اضطراب و افسردگی، شهوانی شدن کودک، ابهامات سادومازوخیستی (آزارگری-آزارخواهی) در مورد رابطه جنسی، ترس از تنهایی، آسیب‌پذیری و... شود.
دیدن رابطه جنسی والدین

یک نت ـ اگر کودک رابطه جنسی والدین را دید
رابطه زناشویی در حضور فرزند خواب
مواجه شدن فرزند با صحنه رابطه زناشویی والدین ممکن است باعث ایجاد مشکلات روانی متعددی در آنها مانند اضطراب و افسردگی، شهوانی شدن کودک، ابهامات سادومازوخیستی (آزارگری-آزارخواهی) در مورد رابطه جنسی، ترس از تنهایی، آسیب‌پذیری و... شود.
اکثر  زوج های جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کافی درباره طرز برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد تبدیل به بحران های خانوادگی می شود که آثار آن در معضلاتی مانند افزایش آمار طلاق در جامعه، تنوع طلبی جنسی و…. مشاهده می شود. زندگی جنسی شما و همسرتان وقتی بچه دار می شوید دیگر به آن سادگی قبل نخواهد بود.
برای آن دسته از والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده اند و هنوز با مشکلاتی مانند کمبود خواب دست و پنجه نرم می کنند، شاید بزرگترین قاتل شور و اشتیاق شما این فکر است که تصور کنید با وجود بچه ها در خانه دیگر نمی توانید رابطه زناشویی در حضور فرزندتان داشته باشید، زیرا ممکن است بچه ها شما را ببینند یا صدایتان را بشنوند که باعث وحشت آنها و خجالت شما بشود.
اما با وجود این، شما هنوز هم می توانید با وجود آنها از زندگی جنسی خود در کنار همسرتان لذت ببرید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.