چه چیزی سبب حمله قلبی می شود؟

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

یک نت ـ یک حمله کروناری (حمله قلبی )‌ زمانی رخ می دهد که جریان خون به ناحیه ای از قلب قطع می شود (اغلب توسط یک لخته خون)
چه چیزی سبب حمله قلبی می شود؟

یک نت ـ چه چیزی سبب حمله قلبی می شود؟

یک حمله کروناری (حمله قلبی )‌ زمانی رخ می دهد که جریان خون به ناحیه ای از قلب قطع می شود (اغلب توسط یک لخته خون) ؛ این حالت اغلب بدین دلیل رخ می دهد که سرخرگهای تامین کننده خون عضلات قلب بدلیل رسوب چربی ، کلسترول و سایر مواد که پلاک نامیده می شود ، بتدریج ضخیم تر ، سفت تر و تنگ ترمی شوند.

اگر پلاک جدا شود و لخته خون تشکیل گردد، جریان خون دچار انسداد شده و حمله قلبی رخ می دهد ؛ بنابراین کم کم عضله قلبی که توسط رگ مزبور خونرسانی می شود، می میرد .

هر چه که مدت زمان انسداد سرخرگ طولانی تر باشد ،آسیب بیشتر
می شود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.