ای دل بگو که بر سر پیمان کیستی میثم مطیعی

ای دل بگو که بر سر پیمان کیستی ای سر نگاه کن که به دامن کیستی میثم مطیعی,مداحی جدید میثم مطیعی,مداحی حماسی میثم مطیعی,مداحی سیاسی میثم مطیعی,مداحی قاسم سلیمانی میثم مطیعی,مداحی مدافعان حرم میثم مطیعی,مداحی شهادت سلیمانی میثم مطیعی,مداحی شهادت سلیمانی مطیعی

افزودن یک دیدگاه جدید