جبرئیلی که از او جلوه رب میریزد سید مهدی میرداماد میلاد پیامبر اکرم آبان ۹۸

جبرئیلی که از او جلوه رب میریزد به زمین آمده و نُقل طرب میریزد سید مهدی میرداماد,میلاد پیامبر اکرم,میلاد امام جعفر صادق,مولودی میلاد پیامبر اکرم,مولودی میلاد پیامبر اکرم میرداماد,مولودی میلاد امام جعفر صادق میرداماد

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎