شکایت اینترنتی از پزشک

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/059a7d66eb0ab1-telegram11.jpg

پیراهن

پیراهن

یک نت ـ برای شکایت از کادر پزشکی به علت کوتاهی و فوت فرزندم به کجا شکایت کنم؟
برای شکایت از کادر پزشکی به علت کوتاهی و فوت فرزندم به کجا شکایت کنم؟

یک نت ـ سوال: سال گذشته 12ماه پیش فرزندم بدلیل عدم توجه و کوتاهی پرستار و دور آمدن پزشک  فوت شد به هیئت تجدید نظر جهت قصور پزشک هم شکایت کردم اما گفتند پزشک تقصیر ندارد

من کجا می توانم شکایت کنم

 

 پاسخ : با سلام واحترام و ضمن عرض تسلیت:

شما می توانید به نظام پزشکی شهر محل سکونت وهمزمان به اداره رسیدگی به شکایات معاونت درمان یا علوم پزشکی شهر خود و دادگاه عمومی شکایت کنید که هر کدام  مجازات جداگانه ای بخاطر قصور در صورت اثبات در نظر می گیرند علی ایحال باید پرونده بیمارستانی و مستندات رویت و نوع بیماری فرزندتان مشخص باشد تا مشاوره دقیقتری صورت گیرد.

با احترام

علی جعفری

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.