لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه

کشتی,توقیف نفتکش انگلیسی,فیلم توقیف نفتکش انگلیسی,تصاویر توقیف نفتکش انگلیسی,فیلم توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه,تصاویر توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه ایران,توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز,فیلم توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز,تصاویر توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز
توقیف نفتکش انگلیسی

یک نت ـ لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه و تغییر مسیر نفتکش به سوی سواحل ایران

افزودن یک دیدگاه جدید