عکس منشوری هیتلر که تا بحال منتشر نشده بود

یک نت ـ عکسی که هیتلر انتشار آن را ممنوع اعلام کرده بود
هیتلر

یک نت ـ در تصویر هیتلر را با شلوارک آلمانی (lederhosen) در سال ۱۹۳۰ می‌بینید. او این عکس را خارج از شان و حرمت خود می‌دانست و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده بود

 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید