اموات به شکل کبوتر به منزل نزدیکان می آیند؟

یک نت ـ اينکه ميگويند اموات مانند کبوتري به منزل نزديکان مي آيند حقيقي است؟ و سؤال ديگر اينکه وقتي ما خواب اموات را ميبينيم آيا واقعا روح ايشان به خواب ما مي آيد؟
کبوتر

یک نت ـ خواستم ببينم اينکه ميگويند اموات مانند کبوتري به منزل نزديکان مي آيند حقيقي است؟ و سؤال ديگر اينکه وقتي ما خواب اموات را ميبينيم آيا واقعا روح ايشان به خواب ما مي آيد؟ يا ممکن است خوابِ ما  نتيجه ي فکر کردنِ زياد به آن ميت باشد؟

پاسخ:

انسان پس از مرگ دارای حیات برزخی است و روح او در برزخ زندگی مخصوص به خود و متناسب با شرایط برزخ را دارد. در آن عالم انسان مطلقا ارتباط فیزیکی با این دنیا ندارد اما طبق شرایط و احوالی میتواند از وضعیت برخی وابستگان در این دنیا مطلع و آگاه شود. این مسئله صرفا با توجه به این دنیا رخ میدهد نه حضور فیزیکی در قالب موجودی در این عالم.

روایاتی داریم که در آنها امام معصوم میفرماید: انسانهای برزخی، در شکل پرنده ای لطیف به دیوار خانه هایشان فرود می آیند... معنای این روایات با توجه به مبانی شیعی و روایت دیگر در این زمینه همان توجه به احوالات این دنیا از برزخ است و قالب و شکل پرنده که به آن تصریح  شده استعاری است.

اما در مورد خواب اساسا معیار عمومی و واضحی برای تشخیص خواب و رویای صادقه از آشفته و پریشان در دست نداریم. این مسئله به معبر و علمی که در اختیار اوست بازمیگردد که خواب صادق از پریشان رو تشخیص بده.

اما خواب‌هایی که انسان در مورد اموات میبینید حتی اگر صادق هم باشد الزاما به معنای این نیست که مواجهه با روح او در برزخ داشته‌اند یا روح او به خواب انسان آمده است.

دو توصیه عمومی در مورد همه خواب‎ها در روایات داریم. یکی اینکه برای هرکسی تعریف نکنیم. دوم اینکه تعبیر به خیر کنیم و به اصطلاح بگوییم ان‌شاءالله خیره.

 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎