عاقبت پرخوری

یک نت ـ

پرخوری

یک نت ـ امام على عليه السلام:

آنكه سيرى اش افزون شود، سنگينى پرخورى بر او غلبه كند

عيون الحكم والمواعظ، صفحه ۴۲۰

 مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎