پدرو مادرم با ازدواجم مخالفند

یک نت ـ ميخواهم با مردي که از همه نظر خوب است ازدواج کنم ولي پدر مادرم مخالفند چگونه آنها را راضی کنم؟

ازدواج

یک نت ـ ميخواهم با مردي که از همه نظر خوب است ازدواج کنم ولي پدر مادرم مخالفند چگونه آنها را راضی کنم؟

 

پاسخ:

 ازدواج از سرنوشت ساز ترین اتفاقات زندگی هر فردی است بنابراین می بایست به اندازه کافی در انتخاب فرد مقابل که قرار است یک عمر شریک زندگی باشد دقت کنیم و از مشورت دیگران خود را محروم نکنیم. طبیعتا والدین شما دلسوزترین افراد نسبت به شما هستند و بیش از شما تجربه و آگاهی دارند. بنابراین سعی کنید دلائل مخالفت انها را به خوبی بررسی کنید.

در صورتی که همچنان بر این بارو هستید که نگاه والدین به موضوع درست نیستف لازم است با انها گفتگو کنید و یا از افرادی که دارای وجاهت و نفوذ هستند به عنوان واسطه کمک بگیرید. مشاور، روحانی، بزرگترهای خانواده و...

به هر حال لازم است تا فرد مقابل نیز قابلیتهای خود را به والدین شما اثبات کند و نگرانیهای انها را مرتفع کند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎