حکم قضای نماز و روزه فرد بیهوش و کما رفته

یک نت ـ کسي مدت طولاني بيهوش شود و به کما برود مثلا بعد از سه ماه بهوش آيد آيا نماز و روزه هايي که از او قضا شده را بايد ادا کند؟

بیهوش

یک نت ـ اگر کسي مدت طولاني بيهوش شود و به کما برود مثلا بعد از سه ماه بهوش آيد آيا نماز و روزه هايي که از او قضا شده را بايد ادا کند

پاسخ:

با سلام طبق نظر رهبری : کسی که یک یا چند روز بی‌هوش و در حال اغما بوده و روزه‌ی واجب از او فوت شده، لازم نیست قضای روزه آن روزها را به جا آورد.و نمازهایی هم که در حالت کما بوده است و فوت شده است قضا ندارد .

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید