چرا خواستگار خوبی برای من نمیاد؟

یک نت ـ من یک دخترم با کلی احساس و عاطفه. واقعا احتیاج به یک همدم مثل خودم دارم. یک فرد مذهبی و متدین. چرا هیچکس رو کره خاکی وجود ندارد که ملاک های من را داشته باشد؟ خواهش می کنم پاسخ منطقی بدید. واقعا نا امید و غمگینم، لطفا راهنمایی کنید.
خواستگار

یک نت ـ دختری ۲۲ساله دانشجوی ترم۷ مهندسی صنایع هستم، سعی می کنم تا جایی که بتوانم واجبات را رعایت کنم،‌حجاب برتر دارم. اهل هیئت و مسجد و فعالیتهای مذهبی و دانشجویی نیز می باشم. تاکنون خواستگارهای زیادی داشتم (تعریف از خود نباشه)‌ خیلی از آنها انسانهای خوبی بودند ولی به عنوان همسر نمی توانستم قبولشان کنم.

هر فردی یک سری ملاک و معیار برای ازدواج دارد، خوب بنده هم دارم. تقریبا ملاک هایم شبیه به خصوصیات خودم هست. و این انتظار رو هم ندارم آقایی همه ی شرایط بنده رو داشته باشه تا با ایشان ازدواج کنم. تاکنون هیچ فردی ملاک های اصلیم را نداشته.(اصلا بحثم درمورد معیارها نیست و نمی خواهم در مورد آن بحث کنم چون نسبت به شرایطم کاملا مطمئنم و به هیچ عنوان حاضر به تغییرش نیستم). خیلی دارم نا امید می شوم.

من یک دخترم با کلی احساس و عاطفه. واقعا احتیاج به یک همدم مثل خودم دارم. یک فرد مذهبی و متدین. چرا هیچکس رو کره خاکی وجود ندارد که ملاک های من را داشته باشد؟ خواهش می کنم پاسخ منطقی بدید. واقعا نا امید و غمگینم، لطفا راهنمایی کنید.

سخت گیری های بی اساس، انتظارت نا معقول و داشتن وسوسه انتخاب و مشکل تطبیق ملاکها با گزینه مناسب و بی صبری از جمله مشکلات اساسی جوانان در انتخاب فرد مناسب برای ازدواج می باشد.

البته در برخی از موارد فرد ملاک های خوبی را در نظر گرفته، ولی شخص مناسب را پیدا نمی کند، و یا دچار تردید می شود، بهتر است؛ در چنین شرایطی اگر فردی پیدا شود که مقداری از ملاکها را داراست، و یا احساس تردید در مورد او می شود، جهت حل مشکل انتخاب، به یک فرد مشاور متخصص مراجعه شود، مشاورین متخصص می توانند در چنین شرایطی فرد را راهنمایی و در تصمیم گیری فرد کمک کنند.

در چنین مواقعی رجوع به استخاره و استفاده از مشاورین غیر متعهد و متخصص  مصلحت نمی باشد.

با توجه به اینکه ملاک ها و شرایط خودتان را خیلی واضح توضیح نداده‌اید از این رو تشخیص اصل مشکل خیلی روشن و ملموس نیست.

ولی از آنجایی که بیان کردید شما خواستگارهای داشتید، ولی تناسبی نمی دیدید، و جواب رد به آنها می دادید، به نظر می رسد، شما در خود انتخاب و تطبیق دچار تردید می شوید، و این باید بررسی شود.

همچنین باید انتظارات شما بررسی و مورد دقت قرار بگیرد.چه بسا انتطارات نا معقول باعث تردید در انتخاب شما در ازدواج شده است.

به هر حال آنچه به نظر می رسد باید شما انتظارات خودتان را با یک مشاور متخصص در میان بگذارید تا مورد بررسی واقع شود، حتی در مورد خواستگاری که به شما مراجعه می کند، خوب او بررسی کنید و با مشاور در میان بگذارید، تا نسبت به تصمیم گیری شما کمک کند.

آنچه مسلم هست و در زندگی باعث خوشبختی می شود، معرفت و ایمان واقعی و داشتن اخلاق سالم و تناسب فکری و روحی و خانوادگی و فرهنگی است، منتها اگر شخصی غیر از این اصول، موارد فرعی را جز اصل و ارکان در انتخاب قرار دهد کار سخت تر خواهد شد.

گاها ما دچار خطای شناختی می شویم و همین مساله برای ما مشکل ساز می شود، و در تصمیم گیری معقول ما خلل ایجاد می کند.

جمع بندی بحث:
از آنجایی که بیان کردید شما خواستگارهای داشتید، ولی تناسبی نمی دیدید، و جواب رد به آنها می دادید، به نظر می رسد، شما در خود انتخاب و تطبیق دچار تردید می شوید، و این باید بررسی شود.

همچنین باید انتظارات شما بررسی و مورد دقت قرار بگیرد. چه بسا انتطارات نا معقول باعث تردید در انتخاب شما در ازدواج شده است.

به هر حال آنچه به نظر می رسد باید شما انتظارات خودتان را با یک مشاور متخصص در میان بگذارید تا مورد بررسی واقع شود، حتی در مورد خواستگاری که به شما مراجعه می کند، خوب او بررسی کنید و با مشاور در میان بگذارید، تا نسبت به تصمیم گیری شما کمک کند.

آنچه مسلم هست و در زندگی باعث خوشبختی می شود، معرفت و ایمان واقعی و داشتن اخلاق سالم و تناسب فکری و روحی و خانوادگی و فرهنگی است، منتها اگر شخصی غیر از این اصول، موارد فرعی را جز اصل و ارکان در انتخاب قرار دهد کار سخت تر خواهد شد.

گاها ما دچار خطای شناختی می شویم و همین مساله برای ما مشکل ساز می شود، و در تصمیم گیری معقول ما خلل ایجاد می کند.

منبع:welayatnet.com

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎