تصاویر تشییع و خاکسپاری قربانیان حادثه مکه

یک نت ـ مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان حادثه سقوط بالابر مسجد الحرام در مکه برگزار شد. نماز میت بر پیکر ۲۹ تن از قربانیان حادثه مزبور در صحن مسجد الحرام پس از اقامه نماز صبح برگزار شد و به دنبال آن جنازه ها به قبرستان شهدای مکه مکرمه انتقال داده شد و در آنجا به خاک سپرده شد.
قربانیان حادثه مکه

تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه تصاویر/ خاکسپاری قربانیان حادثه مکه

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید