یارانه دی 96 - زمان واریز یارانه دی ماه 96

یارانه دی 96,زمان واريز يارانه نقدی دی ماه 96,زمان واریز یارانه,واریز یارانه,تاريخ واريز يارانه دی ماه 96,يارانه دی 96 كي مي ريزن,زمان دقيق واريز يارانه دی ماه 1396,یارانه دی 96,زمان واریز یارانه دی 96

یارانه

یک نت ـ  براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها هشتاد و دومین مرحله از یارانه‌های نقدی از بامداد روز بعد (دوشنبه 27 آذر) قابل برداشت خواهد بود.

در این مرحله همانند مراحل قبل به ازای هر نفر 455000 ریال تخصیص می‌یابد.

منبع : مهر