ده ها تصویر از جنایات داعش در سوریه و عراق +18

داعش,جنايات داعش,جنايت داعش,عكس جنايات داعش,ارهابی,الإرهابيين,تروریست,جرائم داعش,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایت,دہشت گرد,سر بریدن شیعیان,سوریه,عراق,قتل عام شیعیان,مستند جنایات داعش,نسل کشی,کشتار,کشتار شیعهDash, crimes, Dash, crimes, against ,children, teröristler,Terroristen,terroristlər,Terrorists,Völkermord,Հայոց ցեղասպանության
daesh,داعش

یک نت ـ داعش، گروه تروریستی مسلحی است که با تفکرات سلفی افراطی و تروریستی و با همکاری برخی از کشورهای منطقه شکل گرفت، این روزها عراق و سوریه را ناآرام کرده است و هر روز، جنایت جدیدی می آفریند؛ جنایاتی که پست بودن آنها از مقام انسانیت را نشان می دهد و رذل بودنشان را به نمایش می گذارد.

 

جدیدترین جنایات داعش:

 

جنایات داعش. سربریدن همزمان 15 افسر و خلبان ارتش سوریه

جنایات داعش. سربریدن همزمان ۱۵ افسر و خلبان ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش. سربریدن همزمان 15 افسر و خلبان ارتش سوریه

جنایات داعش. سربریدن همزمان ۱۵ افسر و خلبان ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش. سربریدن همزمان 15 افسر و خلبان ارتش سوریه

جنایات داعش. سربریدن همزمان ۱۵ افسر و خلبان ارتش سوریه

 

جنایات داعش. سربریدن همزمان 15 افسر و خلبان ارتش سوریه

جنایات داعش. سربریدن همزمان ۱۵ افسر و خلبان ارتش سوریه

 

جنایات داعش. سربریدن همزمان 15 افسر و خلبان ارتش سوریه

جنایات داعش. سربریدن همزمان ۱۵ افسر و خلبان ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش. سربریدن همزمان 15 افسر و خلبان ارتش سوریه

جنایات داعش. سربریدن همزمان ۱۵ افسر و خلبان ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

 

 

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

جنایات داعش: به صلیب کشیدن، به جرم ارتباط با ارتش سوریه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

ابوبکر بغدادی، رهبر خبیث داعش:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

ابو عبد الرحمن العراقی، یکی از جنایتکاران داعشی:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

مانور با سرهای بریده:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

نوجوان داعشی:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

داعش، جنازه ها را در خیابانهای شهر می کشد:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش:

جاری کردن احکام ساختگی. تصویر قطع کردن دست توسط داعش:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

فوتبال با سرهای بریده:

 

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار سربازان

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

تکفیری های خبیث، همسر و فرزند این زن را کشتند:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: اعدام مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: اعدام مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار سربازان

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار سربازان

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

داعش جنازه ها را خوراک سگهای گرسنه می کند:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

گوشه ای از جنایات داعش در استان صلاح الدین عراق:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

داعش، مخالفان خود را به دار می کشد تا درس عبرتی باشد:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار سربازان

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

جاری شدن جوی خون، از شدت کشتار داعش:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

آویز کردن سرهای بریده از سیم برق:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

کشف جنازه ها از داخل زباله های شهر:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

جنایات داعش: کشتار مردم

مُثله کردن و خوردن جگر سرباز سوری توسط این جنایتکار:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

جنایات داعش: کشتار مردم

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

تروریست‌ها پس از تصرف شهر کسب در سوریه که اکثراً ارامنه هستند، دست به کشتار جمعی زدند و براساس آخرین آمار حدود یکصد نفر از ارامنه شهر کسب در حمله تروریست‌های تکفیری کشته شدند. این یکی از تصاویر مربوط به این کشتار است:

Dash crimes ,جرائم داعش, جنایات داعش: کشتار مردم بی گناه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کشتار وحشیانه کودکان توسط تروریستهای وحشی سلفی تکفیری داعش:

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ؛ پرسند چو زان دخترك زنده به‏ گور (تکویر/۸)

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ؛ به كدامين گناه كشته شده است؟ (تکویر/۹)

 

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

تصویر متعلق به دختربچه‌ ای شیعه در سوریه است که توسط گروه‌هاي تروريستي تکفیری‌ به زنجیر کشیده شده است؛ سر پدر و مادر اين دختربچه در جلوی چشمان وي بریده می‌شود:

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان :

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان :

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان :

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

+ 18 جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

تروریست ها با شلیک خمپاره یک مهد کودک را در منطقه حرستا در ریف دمشق هدف قرار دادند. که بر اثر آن تعداد زیادی از کودکان کشته و زخمی شدند:

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

 

مسلحان وحشی «حجت الاسلام سید ابراهیم السید» را به همراه خانواده اش ذبح کردند:

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

ناله‎ های غم ‌انگیز کودک سوری پیش از اعدام:

کودکی خردسال که پیش از سربریده شدن توسط تروریستها، ناله های دردناکی می کند.

وی خطاب به تروریستها با لهجه محلی سوری می گوید: می خواهم همه چیز را درباره شما به خدا بگویم!

تلویزیون سوریه اعلام کرده که این کودک پیش از سربریده شدن توسط گروههای ترویستی شاهد کشته شدن اعضای خانواده خود توسط تروریستها بوده و در وضعیت بسیار بدی به سر می برده است.

(منطقه کارگری عدرا سوریه)

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: قتل عام و کشتار کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

جنایات داعش: تهدید و آزار کودک مسیحی

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

«فدک مصطفی یشار» کودک عراقی در حملات تروریستی اخیر تروریست‌های داعش به شهر طوزخورماتو که منطقه‌ای شیعه نشین است، به شهادت رسیده است و عنوان کوچکترین شهید را به خود اختصاص داده است.

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 

داعش این کودک ۱۰ ساله را به اتهام دزدیدن مقداری از اموال یک زن، به صلابه کشید. نیروهای داعش بعد از ارتکاب این جنایت، کودک قربانی را به درخت آویزان کرده و تصویرش را در فضای مجازی منتشر کردند تا به اصطلاح برای دیگران درس عبرت شود!:

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

قسمت دوم: سوء استفاده جنسی،

استفاده بعنوان سپر انسانی،

آموزش نظامی و استفاده در جنگ شهری،

عملیاتهای انتحاری

آنها نسل آینده خود را می سازند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، "بوکوحرام" در نیجریه، "داعش" درعراق و "النصره" در سوریه کودکان را به عنوان سرباز به خدمت می‌گیرند؛ از آنها سوءاستفاده جنسی می‌کنند و توسط آن‌ها به دبستان‌ها ومدارس منطقه حمله می‌برند. وب سایت رسانه برون مرزی آلمان "دویچه وله" (DW) نوشت: «در گزارش جدید سازمان ملل متحد در باره سوءاستفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه آمده است که در سال گذشته میلادی در سراسر جهان دست کم چهارهزار کودک در جنگ‌ها و برخوردهای مسلحانه ارتش‌ها یا گروه‌های مسلح فعال بوده‌اند.»

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

 

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

 

 

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

 

(+18) جنایات داعش با کودکان(+18) جنایات داعش با کودکان

 

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

داعش و شستشوی مغزی کودکان:

یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش در یک فیلم ویدئویی جدید از کودکان خواسته که با غرب بجنگند و عراق را بازپس بگیرند.

این افراطیون خونخوار که برای کنترل عراق می جنگند ، ظاهرا از کودکان به عنوان گوشت دم توپ استفاده می کنند.

 

داعش و شستشوی مغزی کودکان

در این فیلم ، یکی از مقامات داعش ظاهرا، کودکان را برای سلاخی کردن شیعیان آماده می کند.

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

(+18) جنایات داعش با کودکان

 

 

 

جنایت های وحشیانه گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در شهرهای مختلف عراق این روزها در صدر اخبار رسانه های دنیا قرار دارد. بیش از 60 فیلم از این جنایات آماده دانلود می باشد:

دیدن این فیلم ها به افرادی که بیماری قلبی دارند و یا افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود..
 
 
فیلم/ جنایات فجیع جوخه های داعش در موصل ـ عراق
 

 
فرياد مردم عراق

 
 
فیلم/ درگیری شدید نیروهای ارتش عراق با تروریست‌های داعش (18+)
 

 
حمله داعش به حسینیه ای در عراق

 
فیلم/ فرار مردم نینوا از موصل

 
ارتباط نزدیک منافقین با تروریست ها
 

 
فیلم/ کشتار مردم موصل به دست تروریست‌های داعش (18+)

 
تصرف انبار مواد غذایی موصل به دست تروریست های داعش

 
جنایات فجیع تکفیری های داعش با لباس مبدل ارتش عراق

 
فیلم/ خوشحالی پس مانده های حزب بعث از تجاوز و جنایات داعش در موصل ـ عراق

 
فیلم/ لحظه ورود تروریست های داعش به تکریت ـ عراق

 
فیلم/ جنایات فجیع جوخه های داعش در موصل ـ عراق

 
حقوق بشر از نوع عربستانی

 
جنایات داعش کشتن دو کودک بی گناه

 
فیلم جنایت جدید آدمخوارهای سوری ( 18+)

 
تروریست تکفیری قلب شهروند سوری را از سینه درآورد (18+)

 
تصاویر از گردان جهاد نکاح داعش

 
اعدام اعضای داعش توسط النصره (18+)

 
خفه کردن یک زن به جرم شیعه بودن! ۱۸+

 
اعدام میدانی 100 نفر از عناصر «النصره» به دست «داعش

 
نبرد پیشمرگان کرد کرکوک با "داعش" و افزایش آوارگان عراق

 
به صليب کشيدن چند تن از ساکنان شهر رقه توسط داعش

 

 
فرزندان وهابیت به جان هم افتادند؛ نتیجه جنگ کفتارها و سگ ها

 
درخواست رابطه جنسی از نامزدان شوراهای ولایتی

 
اعدام فجیع نوجوان سوری در ملا عام (۱۸+)

 
جنایات داعش + 21

 
سربریدن شیعیان توسط داعش 24+

 
گورستان دسته جمعی شیعیان

 
سر بریدن نوجوان شیعه توسط داعش

 
فوتبال داعش با سر مبارک شیعیان

 
تیرندازی داعشی به مردم بی گناه

 
صحبت کردن دو داعشی با سر شیعیان!!!!

 
شورای امنیت حملات داعش در عراق را محکوم کرد

 
داعش با اشغال دو شهر سعدیه و جلولا نزدیکتر به ایران شد

 
تروریست های داعش را بهتر بشناسی

 

 
بسیج مردم عراق برای مقابله با داعش

 
پیشروی ارتش عراق در استان نینوا

 
مقابله یک عدد سوری با دهها تن از نیروهای داعش

 
تصاویری از گروگان گیری داعش

 
کشتار مردم در موصل توسط گروهک تروریستی داعش

 
انهدام ۲۰۰ خودرو داعش در مسیر سامرا

 
آتش بر جان داعش با گفتن اشهدان علی ولی الله سرباز عراق

 
 
داعش و اجبار مردم به خواندن نماز

 
انتشار فیلم گروه داعش در فضای مجازی

 
گزارش العالم از آخرین تحولات عراق و نبرد با داعش

 
وحشیانی به نام داعش.اینم فیلمی از جنایاتشون

 
"فدک"، خردسال‌ترین شهید حملات داعش در طوزخورماتو

 
آخرین تحرکات داعش در عراق

 
مردم عراق در دام مرگبار داعش

 
تجمع نیروهای عراقی برای مقابله با داعش

 
جنایت داعش

 
وضعیت بسیار خطرناک عراق/داعش ملعون درحال گسترش حملات

 
خطر حمله داعش به کوفه نجف کربلا

 
سوزاندن خودرو ارتش عراق توسط داعش در موصل‬

 
سامراء یک روز پس از حمله داعش

 
حمله داعشی های حرام زاده به حرمین عسگریین
مستندی تکان دهنده از گروه وهابی تکفیری داعش +21

 

 

تیتر اخبار در مورد داعش:

مجموعه اخبار و فیلم ها و جنایات و کشتار گروه تروریستی وهابی داعش در عراق و سوریه + 18

 
(+18) ده ها تصویر از جنایات داعش در سوریه و عراق

 
داعش : ما سفیانی هستیم و نفس زکیه را که علی سیستانی است خواهیم کشت

 
داعش از نشانه‌های خروج سفیانی است

 
جنایات داعش/فیلم 18+

 
Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

 
آموزش جنگ به کودکان توسط داعش در سوریه

 
عکس هایی تکان دهنده از وحشی ترین جنایتکار داعش در سوریه +۱۸

 
"فدک"، خردسال‌ترین شهید حملات داعش + عکس

 
150 دانش آموز سوری توسط تروریست های داعش ربوده شدند

 
آخرین اخبار لحظه به لحظه تحولات عراق و داعش

 
آیا داعش بزودی در سوریه و عراق دولت تشکیل میدهد؟!

 
ابوبکر البغدادی رهبر تروریستهای داعش کیست و از کجا آمد ؟ + عکس

 
اجرای حکم شلاق و اعدام 8 شهروند سوری توسط داعش + عکس

 
ارتش عراق و هلاکت اعضای پاکستانی داعش

 
از همکاری ترکیه با داعش تا مداوا در اسرائیل

 
استفاده داعش از کودکان در سوریه + فیلم

 
اعدام خطیب مسجد جامع موصل و 12 روحانی دیگر توسط داعش

 
اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ورود داعش به ایران

 
امیر داعش در فلوجه هلاک شد

 
بارزترین حامی مالی داعش درعراق دستگیر شد

 
بزرگترین قاچاق سوخت در تاریخ با کمک داعش

 
پیروزی های ارتش عراق علیه داعش

 
پیشمرگه: ماه عسل داعش به زودی تمام می‌شود

 
تروریست های به هلاکت رسیده داعش + عکس

 
تسلط بر پایتخت عراق، مقصد نهایی داعش است

 
تمام اخبار درباره آخرین تحولات عراق و وضعیت داعش

 
تسویه‌حساب گروه داعش و جبهه‌اسلامی

 
توهین "داعش" به خانه خدا/رقص دسته جمعی در مسجد+فیلم

 
تهدید زائران امام حسین و تمام شیعیان در طرف گروه داعش در عراق

 
جنایات داعش/فیلم 18+

 
جنایت و قتل عام داعش در استان صلاح الدین عراق / عکس+18

 
جنایتهای داعش در سوریه + فیلم + 18

 
جنگ داعش و النصره با لبنان

 
چرا سرکرده 10 میلیون دلاری داعش آزاد شد ؟!

 
حال و روز مردم عراق بعد از حملات تروریستی داعش/گزارش تصویری

 
حمله تروریست های داعش به بازار طلا/ قیمت ها در بازار جهانی بالا کشید

 
حمله تروریست های داعش به سامرا

 
حمله داعش و تاثیر آن بر قیمت سکه

 
حمله ناکام داعش به مراقد امامان عسکری در سامرا

 
خودكشي 4 زن در موصل پس از تعرض داعش

 
داستان جالبی از ابوبکر بغدادی و حاجی بکر، نفر اول و دوم گروه تکفیری داعش

 
داعش : ما سفیانی هستیم و نفس زکیه را که علی سیستانی است خواهیم کشت

 
داعش آیت الله سیستانی را تهدید به ترور کرد

 
داعش از پدر معنوی مخالفان سوریه انتقام گرفت.

 
داعش از پیدایش تا سلب آسایش/فیلم

 
داعش از نشانه‌های خروج سفیانی است

 
داعش بار دیگر به سامرا نزدیک می‌شود

 
داعش تبدیل به ثروتمندترین گروه تروریستی دنیا شد

 
داعش زنان سوریه را به بردگی خواهد گرفت

 
داعش سفیانی و نفس زکیه آِیة الله سیستانی

 
داعش و اسلحه های پیشرفته اسرائیلی

 
داعش، بر سر مردم شهر رقه چه می آورد؟

 
داعش، سرکرده القاعده را دزد و یاغی نامید.

 
داعش، كساني را كه به امير سجده نكنند، شلاق مي زند

 
داعش: براي سومين بار فرات را بر شيعيان بستيم!

 
داعش: پرچم خود را در لندن به اهتزاز در می آوریم

 
داعش: مقصد ما اشغال کربلا و بغداد

 
ده ها عضو داعش در فلوجه به هلاکت رسیدند

 
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به داوطلبان مبارزه با داعش پیوست

 
ربات انتحاری و پیشرفته داعش! + عکس

 
روحانی سید ایرانی که به دست داعش به طرز فجیعی شهید شد + عکس

 
زن شجاع عراقی عضو داعش را به هلاکت رساند

 
سخنگوی داعش به شیعیان توهین و دعوت به ذبح آنان کرد

 
سخنگوی داعش: کشتن شیعه مثل کشتن مگس است!

 
سركرده داعش يك قدم تا هلاکت فاصله دارد

 
سرکرده القاعده به سرکرده داعش: من فرمانده تو هستم !

 
سرکرده داعش: گوشتی خوشمزه‌تر از گوشت ترک‌ها وجود ندارد!

 
سلاح‌های ساخت صهیونیست‌ها در دست داعش

 
شکنجه کودکان سوری در زندانهای داعش

 
عربستان حامی داعش و مسبّب اتفاقات اخیر است

 
عملیات آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش

 
فارغ‌التحصیلان سعودی به گروه تروریستی داعش پیوستند

 
عناصر گروه تروریستی داعش حمله به استانداری نینوا در موصل+ فیلم

 
فراخوان جنگجویان داعش برای حمله به دمشق

 
فرار با لباس مبدل زنانه!!! هنر داعشی ها

 
فلوجه و هلاکت ده ها عضو داعش

 
فیلم هالیوودی داعش از عملیات تروریستی خود در عراق

 
کشته شدن داماد و معاون سرکرده داعش

 
گروه تروریستی داعش با زندانیان چه می کند؟ + فیلم

 
گروه تروریستی داعش موصل را تصرف کردند

 
گزارش سازمان حقوقی از جنایات داعش

 
مخفیگاه های داعش به دست ارتش عراق افتاد

 
لشکر 7000 نفری سوری آماده برای نابودی داعش

 
مفتي سوری تكفيري‌ها : عناصر داعش خوارج هستند

 
نابودی یک کاروان بزرگ از عناصر مسلح داعش

 
نابینایی که اسطوره‌ داعش شد + تصاویر

 
مرد شماره 2 داعش به درک واصل شد + تصویر

 
ناکامی داعش در حمله به پایگاه هوایی تکریت

 
نجات دانشجویان دختر دانشگاه الانبار از چنگ داعش

 
نقشه جدید داعش: حذف فیزیکی شماری از شیوخ عشایر

 
هزاران داوطلب مبارزه با داعش به موصل شتافتند + فیلم

 
هلاکت سرکرده های داعش در عراق

 
هم بازی سابق کریس رونالدو به وهابی های داعش پیوست + عکس

 
وقتی گرگها به جان هم می افتند... : سرکرده النصره: داعش را نابود کنید!

 
همراهی عشایر و قبایل اهل سنت منطقه به داعش

 
وقتی گرگها به جان هم می افتند... درگیری خونبار داعش و النصره

 
 

 
ویدئو ویدئو ویدئو ویدئو

 
ابو عمر قنطوش فرمانده عملیات غرب داعش توسط تک تیراندازهای جیش المهدی شکار شد.

 
حمله داعشی های حرام زاده به حرمین عسگریین

 
3139 :شش ماه تا ظهور امام زمان - سفیانی - یمانی - حسنی - سوریه

 
سامراء یک روز پس از حمله داعش

 
سوزاندن خودرو ارتش عراق توسط داعش در موصل‬

 
خطر حمله داعش به کوفه نجف کربلا

 
وضعیت بسیار خطرناک عراق/داعش ملعون درحال گسترش حملات

 
پرده ای از جنایات داعش+18

 
فیلم/ سربریدن‌ جوان‌ مسیحی به‌ جرم ترک‌ نماز توسط داعش

 
تجمع نیروها عراقی برای مقابله با داعش

 
مردم عراق در دام مرگبار داعش

 
تروریست‌های داعشی‌ در موصل

 
آخرین تحرکات داعش در عراق

 
"فدک"، خردسال‌ترین شهید حملات داعش در طوزخورماتو

 
وحشیانی به نام داعش.اینم فیلمی از جنایاتشون

 
گزارش العالم از آخرین تحولات عراق و نبرد با داعش

 
انتشار فیلم گروه داعش در فضای مجازی

 
داعش و اجبار مردم به خواندن نماز

 
داعش با اشغال دو شهر سعدیه و جلولا نزدیکتر به ایران شد

 
آتش بر جان داعش با گفتن اشهدان علی ولی الله سرباز عراق

 
انهدام ۲۰۰ خودرو داعش در مسیر سامرا

 
کشتار مردم در موصل توسط گروهک تروریستی داعش

 
تصاویری از گروگان گیری داعش

 
مقابله یک عدد سوری با دهها تن از نیروهای داعش

 
پیشروی ارتش عراق در استان نینوا

 
بسیج مردم عراق برای مقابله با داعش

 
تروریست های داعش را بهتر بشناسید

 
شورای امنیت حملات داعش در عراق را محکوم کرد

 
صحبت کردن دو داعشی با سر شیعیان!!!!

 
گورستان دسته جمعی شیعیان

 
سربریدن شیعیان توسط داعش 24+

 
جنایات داعش + 21

 
اعدام فجیع نوجوان سوری در ملا عام (۱۸+)

 
درخواست رابطه جنسی از نامزدان شوراهای ولایتی

 
فرزندان وهابیت به جان هم افتادند؛ نتیجه جنگ کفتارها و سگ ها

 
گرسنگی دختران پادشاه سعودی

 
به صليب کشيدن چند تن از ساکنان شهر رقه توسط داعش

 
نبرد پیشمرگان کرد کرکوک با "داعش" و افزایش آوارگان عراق

 
اعدام میدانی 100 نفر از عناصر «النصره» به دست «داعش»

 
خفه کردن یک زن به جرم شیعه بودن! ۱۸+

 
اعدام اعضای داعش توسط النصره (18+)

 
تصاویر از گردان جهاد نکاح داعش

 
فیلم جنایت جدید آدمخوارهای سوری ( 18+)

 
جنایات داعش کشتن دو کودک بی گناه

 
حقوق بشر از نوع عربستانی

 
فیلم/ جنایات فجیع جوخه های داعش در موصل ـ عراق

 
فیلم/ لحظه ورود تروریست های داعش به تکریت ـ عراق

 
فیلم/ خوشحالی پس مانده های حزب بعث از تجاوز و جنایات داعش در موصل ـ عراق

 
جنایات فجیع تکفیری های داعش با لباس مبدل ارتش عراق

 
تصرف انبار مواد غذایی موصل به دست تروریست های داعش

 
فیلم/ کشتار مردم موصل به دست تروریست‌های داعش (18+)

 
ارتباط نزدیک منافقین با تروریست ها

 
فیلم/ فرار مردم نینوا از موصل

 
حمله داعش به حسینیه ای در عراق

 
فیلم/ درگیری شدید نیروهای ارتش عراق با تروریست‌های داعش (18+)

 
فرياد مردم عراق

 
فیلم/ جنایات فجیع جوخه های داعش در موصل ـ عراق

 
تاریخ و جنایات داعش ابوبکر البغدادی

 
داعش و سرکرده آن را بشناسید ابوبکر البغدادی سرکرده داعش

 
رودر رو کردن چند تروریست داعش با یک خانواده عراقی در محل جنایت و قتل

 
اعتراف به صحّت جهاد نکاح

 
شرعی بودن جهاد نکاح از نگاه گروه وهابی الاخوات المنقبات

 
بازداشت زنان جهاد نکاح

 
جدول زمانبندی عملیات جهاد نکاح(زنا) در سوریه

 
قهرمانان جهاد نکاح عربهای وهابی

 
جنایتهای داعش در سوریه + فیلم + 18

 
در سوریه چه می گذرد ؟ جنایات وهابیت جنایات داعش

 
چه کشورهایی داعش را کمک میکنند ؟اعترافات یکی از فرماندهان تروریست های سوریه

 
جنایتهای داعش در سوریه + فیلم + 18

 
چهره واقعی تروریست های سوریه داعش

 
 

 
چگونه وهابیت در سوریه قدرت گرفت؟

 
علت اینکه وهابیت به راحتی سر میبرند

 
وهابیت و فریب اهل سنت برای انتحار

(+18) ده ها تصویر از جنایات داعش در سوریه و عراق

داعش : ما سفیانی هستیم و نفس زکیه را که علی سیستانی است خواهیم کشت

داعش از نشانه‌های خروج سفیانی است

جنایات داعش/فیلم 18+

Dash crimes against children,جرائم داعش ضد الاطفال,جنایات داعش با کودکان

آموزش جنگ به کودکان توسط داعش در سوریه

عکس هایی تکان دهنده از وحشی ترین جنایتکار داعش در سوریه +۱۸

"فدک"، خردسال‌ترین شهید حملات داعش + عکس

150 دانش آموز سوری توسط تروریست های داعش ربوده شدند

آخرین اخبار لحظه به لحظه تحولات عراق و داعش

آیا داعش بزودی در سوریه و عراق دولت تشکیل میدهد؟!

ابوبکر البغدادی رهبر تروریستهای داعش کیست و از کجا آمد ؟ + عکس

اجرای حکم شلاق و اعدام 8 شهروند سوری توسط داعش + عکس

ارتش عراق و هلاکت اعضای پاکستانی داعش

از همکاری ترکیه با داعش تا مداوا در اسرائیل

استفاده داعش از کودکان در سوریه + فیلم

اعدام خطیب مسجد جامع موصل و 12 روحانی دیگر توسط داعش

اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ورود داعش به ایران

امیر داعش در فلوجه هلاک شد

بارزترین حامی مالی داعش درعراق دستگیر شد

بزرگترین قاچاق سوخت در تاریخ با کمک داعش

پیروزی های ارتش عراق علیه داعش

پیشمرگه: ماه عسل داعش به زودی تمام می‌شود

تروریست های به هلاکت رسیده داعش + عکس

تسلط بر پایتخت عراق، مقصد نهایی داعش است

تمام اخبار درباره آخرین تحولات عراق و وضعیت داعش

تسویه‌حساب گروه داعش و جبهه‌اسلامی

توهین "داعش" به خانه خدا/رقص دسته جمعی در مسجد+فیلم

تهدید زائران امام حسین و تمام شیعیان در طرف گروه داعش در عراق

جنایات داعش/فیلم 18+

جنایت و قتل عام داعش در استان صلاح الدین عراق / عکس+18

جنایتهای داعش در سوریه + فیلم + 18

جنگ داعش و النصره با لبنان

چرا سرکرده 10 میلیون دلاری داعش آزاد شد ؟!

حال و روز مردم عراق بعد از حملات تروریستی داعش/گزارش تصویری

حمله تروریست های داعش به بازار طلا/ قیمت ها در بازار جهانی بالا کشید

حمله تروریست های داعش به سامرا

حمله داعش و تاثیر آن بر قیمت سکه

حمله ناکام داعش به مراقد امامان عسکری در سامرا

خودكشي 4 زن در موصل پس از تعرض داعش

داستان جالبی از ابوبکر بغدادی و حاجی بکر، نفر اول و دوم گروه تکفیری داعش

داعش : ما سفیانی هستیم و نفس زکیه را که علی سیستانی است خواهیم کشت

داعش آیت الله سیستانی را تهدید به ترور کرد

داعش از پدر معنوی مخالفان سوریه انتقام گرفت.

داعش از پیدایش تا سلب آسایش/فیلم

داعش از نشانه‌های خروج سفیانی است

داعش بار دیگر به سامرا نزدیک می‌شود

داعش تبدیل به ثروتمندترین گروه تروریستی دنیا شد

داعش زنان سوریه را به بردگی خواهد گرفت

داعش سفیانی و نفس زکیه آِیة الله سیستانی

داعش و اسلحه های پیشرفته اسرائیلی

داعش، بر سر مردم شهر رقه چه می آورد؟

داعش، سرکرده القاعده را دزد و یاغی نامید.

داعش، كساني را كه به امير سجده نكنند، شلاق مي زند

داعش: براي سومين بار فرات را بر شيعيان بستيم!

داعش: پرچم خود را در لندن به اهتزاز در می آوریم

داعش: مقصد ما اشغال کربلا و بغداد

ده ها عضو داعش در فلوجه به هلاکت رسیدند

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به داوطلبان مبارزه با داعش پیوست
ربات انتحاری و پیشرفته داعش! + عکس

روحانی سید ایرانی که به دست داعش به طرز فجیعی شهید شد + عکس

زن شجاع عراقی عضو داعش را به هلاکت رساند

سخنگوی داعش به شیعیان توهین و دعوت به ذبح آنان کرد

سخنگوی داعش: کشتن شیعه مثل کشتن مگس است!

سركرده داعش يك قدم تا هلاکت فاصله دارد

سرکرده القاعده به سرکرده داعش: من فرمانده تو هستم !

سرکرده داعش: گوشتی خوشمزه‌تر از گوشت ترک‌ها وجود ندارد

سلاح‌های ساخت صهیونیست‌ها در دست داعش

شکنجه کودکان سوری در زندانهای داعش

عربستان حامی داعش و مسبّب اتفاقات اخیر است

عملیات آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش

فارغ‌التحصیلان سعودی به گروه تروریستی داعش پیوستند

عناصر گروه تروریستی داعش حمله به استانداری نینوا در موصل+ فیلم
فراخوان جنگجویان داعش برای حمله به دمشق
فرار با لباس مبدل زنانه!!! هنر داعشی ها
فلوجه و هلاکت ده ها عضو داعش
فیلم هالیوودی داعش از عملیات تروریستی خود در عراق
کشته شدن داماد و معاون سرکرده داعش
گروه تروریستی داعش با زندانیان چه می کند؟ + فیلم
گروه تروریستی داعش موصل را تصرف کردند
گزارش سازمان حقوقی از جنایات داعش
مخفیگاه های داعش به دست ارتش عراق افتاد
لشکر 7000 نفری سوری آماده برای نابودی داعش
مفتي سوری تكفيري‌ها : عناصر داعش خوارج هستند
نابودی یک کاروان بزرگ از عناصر مسلح داعش
نابینایی که اسطوره‌ داعش شد + تصاویر
مرد شماره 2 داعش به درک واصل شد + تصویر
ناکامی داعش در حمله به پایگاه هوایی تکریت
نجات دانشجویان دختر دانشگاه الانبار از چنگ داعش
نقشه جدید داعش: حذف فیزیکی شماری از شیوخ عشایر
هزاران داوطلب مبارزه با داعش به موصل شتافتند + فیلم
هلاکت سرکرده های داعش در عراق
هم بازی سابق کریس رونالدو به وهابی های داعش پیوست + عکس
وقتی گرگها به جان هم می افتند... : سرکرده النصره: داعش را نابود کنید!
همراهی عشایر و قبایل اهل سنت منطقه به داعش
وقتی گرگها به جان هم می افتند... درگیری خونبار داعش و النصره
 
ویدئو ویدئو ویدئو ویدئو
ابو عمر قنطوش فرمانده عملیات غرب داعش توسط تک تیراندازهای جیش المهدی شکار شد.
حمله داعشی های حرام زاده به حرمین عسگریین
3139 :شش ماه تا ظهور امام زمان - سفیانی - یمانی - حسنی - سوریه
سامراء یک روز پس از حمله داعش
سوزاندن خودرو ارتش عراق توسط داعش در موصل‬
خطر حمله داعش به کوفه نجف کربلا
وضعیت بسیار خطرناک عراق/داعش ملعون درحال گسترش حملات
پرده ای از جنایات داعش+18
فیلم/ سربریدن‌ جوان‌ مسیحی به‌ جرم ترک‌ نماز توسط داعش
تجمع نیروها عراقی برای مقابله با داعش
مردم عراق در دام مرگبار داعش
تروریست‌های داعشی‌ در موصل
آخرین تحرکات داعش در عراق
"فدک"، خردسال‌ترین شهید حملات داعش در طوزخورماتو
وحشیانی به نام داعش.اینم فیلمی از جنایاتشون
گزارش العالم از آخرین تحولات عراق و نبرد با داعش
انتشار فیلم گروه داعش در فضای مجازی
داعش و اجبار مردم به خواندن نماز
داعش با اشغال دو شهر سعدیه و جلولا نزدیکتر به ایران شد
آتش بر جان داعش با گفتن اشهدان علی ولی الله سرباز عراق
انهدام ۲۰۰ خودرو داعش در مسیر سامرا
کشتار مردم در موصل توسط گروهک تروریستی داعش
تصاویری از گروگان گیری داعش
مقابله یک عدد سوری با دهها تن از نیروهای داعش
پیشروی ارتش عراق در استان نینوا
بسیج مردم عراق برای مقابله با داعش
تروریست های داعش را بهتر بشناسید
شورای امنیت حملات داعش در عراق را محکوم کرد
صحبت کردن دو داعشی با سر شیعیان!!!!
گورستان دسته جمعی شیعیان
سربریدن شیعیان توسط داعش 24+
جنایات داعش + 21
اعدام فجیع نوجوان سوری در ملا عام (۱۸+)
درخواست رابطه جنسی از نامزدان شوراهای ولایتی
فرزندان وهابیت به جان هم افتادند؛ نتیجه جنگ کفتارها و سگ ها
گرسنگی دختران پادشاه سعودی
به صليب کشيدن چند تن از ساکنان شهر رقه توسط داعش
نبرد پیشمرگان کرد کرکوک با "داعش" و افزایش آوارگان عراق
اعدام میدانی 100 نفر از عناصر «النصره» به دست «داعش»
خفه کردن یک زن به جرم شیعه بودن! ۱۸+
اعدام اعضای داعش توسط النصره (18+)
تصاویر از گردان جهاد نکاح داعش
فیلم جنایت جدید آدمخوارهای سوری ( 18+)
جنایات داعش کشتن دو کودک بی گناه
حقوق بشر از نوع عربستانی
فیلم/ جنایات فجیع جوخه های داعش در موصل ـ عراق
فیلم/ لحظه ورود تروریست های داعش به تکریت ـ عراق
فیلم/ خوشحالی پس مانده های حزب بعث از تجاوز و جنایات داعش در موصل ـ عراق
جنایات فجیع تکفیری های داعش با لباس مبدل ارتش عراق
تصرف انبار مواد غذایی موصل به دست تروریست های داعش
فیلم/ کشتار مردم موصل به دست تروریست‌های داعش (18+)
ارتباط نزدیک منافقین با تروریست ها
فیلم/ فرار مردم نینوا از موصل
حمله داعش به حسینیه ای در عراق
فیلم/ درگیری شدید نیروهای ارتش عراق با تروریست‌های داعش (18+)
فرياد مردم عراق
فیلم/ جنایات فجیع جوخه های داعش در موصل ـ عراق
تاریخ و جنایات داعش ابوبکر البغدادی
داعش و سرکرده آن را بشناسید ابوبکر البغدادی سرکرده داعش
رودر رو کردن چند تروریست داعش با یک خانواده عراقی در محل جنایت و قتل
اعتراف به صحّت جهاد نکاح
شرعی بودن جهاد نکاح از نگاه گروه وهابی الاخوات المنقبات
بازداشت زنان جهاد نکاح
جدول زمانبندی عملیات جهاد نکاح(زنا) در سوریه
قهرمانان جهاد نکاح عربهای وهابی
جنایتهای داعش در سوریه + فیلم + 18
در سوریه چه می گذرد ؟ جنایات وهابیت جنایات داعش
چه کشورهایی داعش را کمک میکنند ؟اعترافات یکی از فرماندهان تروریست های سوریه
جنایتهای داعش در سوریه + فیلم + 18
چهره واقعی تروریست های سوریه داعش
 
چگونه وهابیت در سوریه قدرت گرفت؟
علت اینکه وهابیت به راحتی سر میبرند
وهابیت و فریب اهل سنت برای انتحار

دیدگاه‌ها

به خدا قسم اگر این تصاویر به یک حیوان هم نشان دهید.از شدت غم و اندوه دق می کند و می میرد!!یعنی اینها انسانند؟!! آِ یا نمی دانند که خواهند مرد؟آیا نمی دانند که باید جوابگوی خونهای ریخته شده باشند؟ولی خیالتان راحت باشد هر چه قدر شما جنایتکار باشید. عذاب خدا دردناکتر و سوزنده تر است!وای بر شما .وای بر شما .وای برشما برای روزی که عذابت جنایات خود را با چشم خواهید دید. ودیگر راه برگشتی ندارید.شماها یه مشت حیوانات خود فروخته اید که فقط نوکری قدرتهای پوشالی را می کنید.لعنت برشما.................
مرگ بر شما..........داعشی های حیوان لعنت برا شما لعنت . . خدایا کمک
خدایا خودت دست این بی رحم هارو از این دنیا کوتاه کن.یا صاحب الزمان به دادمون برس
دیگه به وجود خدا شک دارم!اون چه خدائیه که اینهمه ظلم و فجایع رو میبینه گردن زدن کودکان معصوم و بی گناهومیبینه و دم برنمیاره؟!آیا واقعا خدایی هست یا بالا سرمون خالیست؟!منکه شک دارم خدایی باشه و به این سکوت مرگبارش ادامه بده.خواهش میکنم نظرموحذف نکنید.قلبم داره پاره پاره میشه!
خداوند نهایت صبر رو داره. حسین ابن علی (ع) فرزند رسولش رو به همراه خانواده اش سر بریدند! اگر میخاست عذابی نازل کنه طومار همه دنیا رو در هم می پیچید. داره به همه عالم ثابت میکنه که اگر ولایت علی رو نداشته باشین دینتون میشه این! حکام بالاسریتون هم میشن مثل داعشی ها. غربی ها هم فرقی با این حرومزاده ها ندارن. اونا هم انسانهای زیادی رو به خاطر پول و قدرت استثمار کرده و کشتار کردند. باید زمانش فرا برسه که همه یک صدا اون منتقم نهایی آقامون امام زمان رو از ته دل بخوان. تا اون روز میجنگیم و منتظر میمونیم. شما هم منتظر باش. این انتظار هم بهت شوق میده هم قدرت تحمل. یا علی.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.