وقتي 5 نفر در پژو پارس مي سوزند /عكس

یک نت ـ وقتي 5 نفر در پژو پارس مي سوزند /عكس
وقتي 5 نفر در پژو پارس مي سوزند /عكس

وقتي 5 نفر در پژو پارس مي سوزند

ساعت 19:00 روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه کامیون(تانکر حمل سوخت) در محور رامشیر به ماهشهر ،5 نفر در دم جان خود را از دست دادند و در شعله های آتش سوختند

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید