در روزهای غم بفرمایید روضه مهدی رسولی

در روزهای غم بفرمایید روضه

بنر فاطمیه مداحی جدید مهدی رسولی شب اول فاطمیه اول 12 آذر 1401 دانشگاه تهران هیئت اصحاب الحسین(ع)

 متن مداحی در روزهای غم بفرمایید روضه مهدی رسولی

 در روزهای غم بفرمایید روضه

 در خیمه‌ی ماتم بفرمایید روضه

 بیشتر بشنوید:

 جدیدترین مداحی های فاطمیه

 جدیدترین مداحی های روز همه مداحان

 جدیدترین مداحی های مهدی رسولی

 فاطمیه اول هیئت کجا بریم+برنامه هیئت فاطمیه 1401

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده