مولودی ترکی امام حسین حاج سید محمد عاملی

میلاد امام حسین,حاج سید محمد عاملی,مولودی امام حسین,سرود امام حسین,مولودی ولادت امام حسین,مولودی میلاد امام حسین,اشعار میلاد امام حسین,مداحی میلاد امام حسین,اشعار میلاد امام حسین
مولودی ترکی امام حسین حاج سید محمد عاملی

گلچین مدیحه و مولودی ولادت امام حسین (ع) حاج سید محمد عاملی

شاه شهیدان دنیایَ گلدی - گلچین ولادت امام حسین علیه السلام
سبط پیمبر عزیز حیدر دسته گل زهرا - گلچین ولادت امام حسین علیه السلام
به به بوی صفا آمد ، هنگام ظفر آمد - گلچین ولادت امام حسین علیه السلام
مرحبا صد مرحبا پیک صبا گلدی - گلچین ولادت امام حسین علیه السلام
بند دل پیغمبری مولا ، در گنچ غیرت گوهری مولا - گلچین ولادت امام حسین علیه السلام

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.