کیستم من پیشوای چهارم اهل یقینم

کیستم من پیشوای چهارم اهل یقینم حسین طاهری شب شهادت امام سجاد ۱۳۹۷

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ هیئت مکتب الزهرا (س) تهران  کیستم منپیشوای چهارم اهل یقینمقطب عرفان روح ایمان جان قرآن رکن دینم