چه قیاسی است این مع الفارق

ما و تشبیه طلعت تو به ماه میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    ما و تشبیه طلعت تو به ماهچه قیاسی است این مع الفارق