پيامك تبریک کریسمس ۲۰۱۸

اس ام اس تبریک کریسمس ۲۰۱۸

۲۰۱8
اگه بابا نوئل بودم تو جیبام یه عالمه ستاره میذاشتم که هیچ شب تاریکی تو زندگیت نداشته باشی عزیزم. کریسمس شدهکریسمس ۲۰۱۸ میلادی به تو عزیز گرامی مبارک  * * * * * * * * اس ام اس تبریک کریسمس ۲۰۱۸ * * * * * * * * چون به سخن نوبت عیسی رسیدعیب رها کرد و به معنی رسیدعیب کسان منگر و احسان...