پهلوانان روزگار همشون آدم تواند

خمارم از روی آن طره ی گیسوی جواد مقدم ایام فاطمیه ۹۷

جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جواد مقدم شب اول فاطمیه شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷هیئت بین الحرمین تهران   خمارم از روی آن طره ی گیسویآن طلعت مه روی جانانه حیدرشدم پریشان آن نامک مژگانآن نرگس چشمانه مستانه ی حیدرهمه شاهان غلامتن اسیر نطق و کلامتنهمه مردان سرشناس دیوونه ی لطف و مرامتانهمه مست دم...