وقتی که میگم بی بی جان سلام

آرومه دلم از هر غم رها

آرومه دلم از هر غم رها,آرومه دلم از هر غم رها طاهری,آرومه دلم از هر غم رها متن,آرومه دلم از هر غم رها صوتی,مداحی آرومه دلم از هر غم رها,وقتی که میگم بی بی جان سلام