نوحه جديد مهدی مختاری

حالم فقط خدا میدونه ... مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مهدی مختاری
حالم فقط خدا میدونه ... _ زمینه  مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

واوایلا واویلا پیکرت افتاده زیر دست و پا مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مهدی مختاری
واوایلا واویلا پیکرت افتاده زیر دست و پا _ شور مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین جانم حسین جانم مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مهدی مختاری
حسین جانم حسین جانم _ شور  مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مظلوم حسین تنها حسین مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مهدی مختاری
مظلوم حسین تنها حسین _ واحد مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

ای کشته فتاده به صحرا مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مهدی مختاری
ای کشته فتاده به صحرا _ واحد مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

داری خواهر گریه می کنی مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

مهدی مختاری
داری خواهر گریه می کنی _ واحد  مهدی مختاری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

بی وفا بارون مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

مهدی مختاری
بی وفا بارون _ شور مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

نوای جانسور ارباب بی کفن مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

مهدی مختاری
نوای جانسور ارباب بی کفن _ روضه مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سایه بان خیال را بردند مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

مهدی مختاری
سایه بان خیال را بردند _ شور مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

بر حلقه ی دل من مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

مهدی مختاری
بر حلقه ی دل من _ واحد مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

نمونده طاقتی برام مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

مهدی مختاری
نمونده طاقتی برام _ واحد مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

باهات حرف دارم من بیچاره مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

مهدی مختاری
باهات حرف دارم من بیچاره _ شور مهدی مختاری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

السلام علی الحسین مهدی مختاری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

مهدی مختاری
السلام علی الحسین _ شور مهدی مختاری  مهدی مختاری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

قدم به قدم اومدم با قامت خم اومدم مهدی مختاری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

مهدی مختاری
قدم به قدم اومدم با قامت خم اومدم _ شور مهدی مختاری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

صفحه‌ها