نوحه جديد مهدی رسولی

روی لب ها نور و قدر و کوثر طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه جدید ۲۶ بهمن ۹۶ مهدی رسولی

یتیم گیر آوردنت عمو نبوده زدنت مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه ۱۹بهمن ۹۶  مهدی رسولی

نور مریم هارا زهرا هارا بو گون او قمر دامنینین سیرکلسه مین اله مریم توکولر مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه ۱۹بهمن ۹۶  مهدی رسولی

حرم تو دورترین نقطه دنیا باشه میام مگه من بجز زیارت تو از دنیا چی میخوام مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه ۱۹بهمن ۹۶  مهدی رسولی

آرام جانیم روح و روانیم گدمه یارالی ای مهربانیم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

توی غریبی تو اوج غم ها مدد می گیرم از نام زهرا مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

دور هم جمع شدیم محور فاطمه است مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

یاعلی فدا سنه بو جان فاطمه ورمرم علی بو عشقیوی من عالم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

نبینم یارو یاوری نداری نبینم حرف غربت بیاری مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

گوزلرین آش گویما منی تنها باخ منه ای امانت طاها مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

سکوت شب آروم میگه زیر لب آروم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

ناگهان داخل اولوب مسجد فرزند نبی مهدی رسولی شب شهادت امام سجاد (ع)

مهدی رسولی
ناگهان داخل اولوب مسجد فرزند نبی _ واحد مهدی رسولی شب شهادت امام سجاد (ع)

صفحه‌ها