میگن حرم نرو امسال صوتی

میگن حرم نرو امسال مصطفی میرداماد ویژه جاماندگان اربعین+متن

میگن حرم نرو امسال
دانلود نماهنگ مداحی جای ما خالی مصطفی میرداماد ویژه جاماندگان اربعین متن شعر مداحی جای ما خالی میرداماد میگن حرم نرو امسال میگن مریض میشی حتما منو میبردی تو حالا تهش یه چی میشد اصلا تهش مریض میشدم حالا افسرده ام تهش یه کم تربت حرم میخوردم تهش زیر پای زائرا میمردم ...