میان وعده

بهترین زمان خوردن عصرانه

عصرانه
یک نت ـ مصرف برخی میوه هایی که شیرینی کمی دارند به عنوان عصرانه توصیه می شودمصرف میان وعده برای کودکان، افراد لاغر، ورزشکاران و زنان باردار بیش از سایر افراد توصیه می شود و معمولا بین وعده های اصلی غذا خورده می شود.عصرانه نیز بین ناهار و شام مصرف می شود. این زمان باید دقیقا لحاظ شود یعنی میان...