مولودی امام علی

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو محمود کریمی میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی جشن میلاد امام علی (ع) چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷    ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برومست شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گروبه عشق انگور ضریحش میزنم قید دلوای دل با هدف برو با نور نجف بروشمسه ی گنبد طلا ببین و سال نوماه به عشق شمس دین هی میخوره تلو تلوای دل...

ای لنگر زمین و آسمان محمود کریمی میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی جشن میلاد امام علی (ع) چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷   ای لنگر زمین و آسمانای نور ماورای کهکشانما بی ولایت تو مرده ایمای جان جان جان جان جانروح البقا شیرین لقاشمس الولا شمس الولا

زبان گبر اگر در دیر نام شرم او گیرد محمود کریمی میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی جشن میلاد امام علی (ع) چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷   زبان گبر اگر در دیر نام شرم او گیردکند آتش عرق چندان که گرداند مسلمانش

ما مست تولای تو هستیم و لاغیر محمود کریمی میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی جشن میلاد امام علی (ع) چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷   ما مست تولای تو هستیم و لاغیرما خاک کف پای تو هستیم و لاغیرما دل به تو بستم و لاغیرمستیم و لاغیرعلی علی علی مولاعلی علی علی مولا 

مگر در آسمان داریم از خورشید بالاتر محمود کریمی میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی جشن میلاد امام علی (ع) چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷   مگر در آسمان داریم از خورشید بالاترمگر اهل یقین دارند از تردید بالاترمرا انداخت پشت گوش مثل پیچ موهایشمگر عاشق کشان دارند از این تبعید بالاتر

آفریده شدم من برای حیدر مهدی اکبری میلاد امام علی اسفند ۹۷

مولودی مهدی اکبری
مولودی جدید حاج مهدی اکبری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   آفریده شدم من برای حیدرکه بشم خاک پای گدای حیدراز همون بچگی تا به این لحظه منقد کشیدم به زیر لوای حیدرجوونم علی آب و دونم علی علیطبق حدیث نماز و روزم علی علی

با تو حال من خوبه بی تو من که آوارم مهدی اکبری میلاد امام علی اسفند ۹۷

مولودی مهدی اکبری
مولودی جدید حاج مهدی اکبری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   با تو حال من خوبهبی تو من که آوارمبا تو حاتمم امابی تو من یه بیچارمای دلبرم حسینسایه سرم حسینشاه جهان توییمن نوکرم حسیننعم الامیر ای بی نظیردست گدایی نوکر رو بگیرنعم الامیر ای بی نظیرهستم فقیر عشقت تو این...

سجده ی واجب منی شب رغائب منی مهدی اکبری میلاد امام علی اسفند ۹۷

مولودی مهدی اکبری
مولودی جدید حاج مهدی اکبری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   سجده ی واجب منی شب رغائب منیآره تو صاحب منی حسینهمه ی آبروم توییتموم آرزوم توییهمیشه روبروم تویی حسینآقا تو که خوب بلدیدلمو زیر و رو کنیپیش خودت برای من خودتو آرزو کنیمن بی تو هیچم ای حسیندارم می پیچم ای حسینمن...

سر راهت سرم آوردم حسین طاهری میلاد امام علی اسفند ۹۷

حسین طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   سر راهت سرم آوردمبرا پرواز پرمو آوردمدر خونت چیزی که ندارماشک شوق چشمای ترم آوردم

ای عشق شیرینم حب توئه دینم ای روح ایمان محمدرضا طاهری میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   ای عشق شیرینم حب توئه دینم ای روح ایمانای جان پیغمبر یا مرتضی حیدر یا شاه مردانانت مع الحق ای امام حق پرستیتو قبل خلقت با خدا تنها نشستیتو کعبه دنیا اومدی آقای عالمیعنی که اونجا هم خودت...

دل شده مجنون نجف بی سر و سامون نجف حسین طاهری میلاد امام علی اسفند ۹۷

حسین طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   دل شده مجنون نجفبی سر و سامون نجفدوباره خودمو میبینم روبرو ایوون نجفدل و دلبر حیدر ای جاناسر و سرور حیدر ای جانابه علی قسم و به خدای علینرسم علنی به لوای علیبه سر هوای علی به دل ولای علی

مینوشم پیمونه به پیمونه حسین طاهری میلاد امام علی اسفند ۹۷

حسین طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   مینوشم پیمونه به پیمونهپشت در میخونه از جام علیمدیونم به امیر نجف چونکهکامل شده دینم با اسلام علیهمه زندگیم گره خورده با علیدلم عاشقت شده با یک یاعلی

بالا نشسته ای و جهان زیر دست توست محمدرضا طاهری و حسین طاهری میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷   بالا نشسته ای و جهان زیر دست توستهستی و هستی و هستی و هستم ز هست توست

به نجف آمدم زلال شدم محمدرضا طاهری میلاد امام علی اسفند ۹۷

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جشن میلاد امام علی (ع) سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷  به نجف آمدم زلال شدمراهی جاده ی کمال شدمجلد گنبد شدم کبوتروارمونس هر شکسته بال شدم

صفحه‌ها