من با حسین از بدیهام جدا شدم

من با حسین از بدی هام جدا شدم مهدی رسولی 13 دی 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه 13 دی ۱۳۹۷  من با حسین از بدی هام جدا شدمراهی کربلا شدمبا خدا آشنا شدممبتلا شدممن با حسین همه دردام شفا گرفتدل زارم بها گرفتتوی هیئت ها جا گرفت کربلا گرفتتو درمون دردامیتو تا ابد باهامیبرای تو میمیرمتو آخر دنیامیمن با حسین از بدی هام جدا...