منصور ارضی

من یادگار عشقم آئینه دار عشقم حاج منصور ارضی

 حاج منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شهادت امام سجاد زین العابدین (ع) من یادگار عشقم  آئینه دار عشقم   

خدا صبرت دهد در ماتم جد غریب خود حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا هیئت حسین‌جان مسجد ارک خدا صبرت دهد در ماتم جد غریب خود   تسلی میدهی خود را تو با صبر و شکیب خود

عمریست دم زدم ز غمت دم به دم حسین حاج منصور ارضی

 حاج منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب ششم محرم۹۷ هیئت حسین‌جان مسجد ارک عمریست دم زدم ز غمت دم به دم حسین بوده است هر دمم حسن و بازدمم حسین

گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب پنجم محرم۹۷ هیئت حسین‌جان مسجد ارک گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین   من ز ثروتمندها هم بیشتر دارم حسین 

دست بر دامان آن زن می شوم حاج منصور ارضی

منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب چهارم محرم۹۷ هیئت حسین‌جان مسجد ارک دست بر دامان آن زن می شوم    کز شوکتش قرن ها افتاده هر مردی به پای عزتش

از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا عشق حسین تنها در قلب ما بماند حاج منصور ارضی

منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب سوم محرم۹۷ هیئت حسین‌جان مسجد ارک از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا    عشق حسین تنها در قلب ما بماند

دوباره در حرم خود مرا کشید حسین حاج منصور ارضی

منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب دوم محرم۹۷ هیئت حسین‌جان مسجد ارک دوباره در حرم خود مرا کشید حسین به احترام محرم مرا خرید حسین

آنکه در عالم ذَر روزی ما را غم داد غم و شادی جهان را بخدا توام داد حاج منصور ارضی

منصور ارضی
مداحی جدید حاج منصور ارضی  شب اول محرم۹۷ هیئت حسین‌جان مسجد ارک آنکه در عالم ذَر روزی ما را غم داد    غم و شادی جهان را بخدا توام داد

روضه حضرت زهرا (س) حاج منصور ارضی ایام فاطمیه

حاج منصور ارضی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)  ایام فاطمیه دوم جدید ۲۸بهمن ۹۶  حاج منصور ارضی

سوز مظلوم از درون چون ساز شد حاج منصور ارضی ایام فاطمیه

حاج منصور ارضی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج منصور ارضی

رکن بودن من، رفتی سفر دل خسته حاج منصور ارضی ایام فاطمیه

حاج منصور ارضی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج منصور ارضی

هستی من رفته از دست حاج منصور ارضی ایام فاطمیه

حاج منصور ارضی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج منصور ارضی

شیر خدا شد خون جگر عدو رسیده پشت در حاج منصور ارضی ایام فاطمیه

حاج منصور ارضی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج منصور ارضی

شهیده مدینه یا زهرا حاج منصور ارضی ایام فاطمیه

حاج منصور ارضی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج منصور ارضی

صفحه‌ها