ملا باسم کربلائی

مذهب الصادق هويه ملا باسم کربلائی شهادت امام صادق تیرماه ۹۸

ملا باسم کربلائی
مداحی جدید حاج ملا باسم کربلائی ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) جمعه هفتم تیرماه ۹۷ برابر با شب ۲۵ شوال ۱۴۴۰ در حسينية رسول الاعظم - بغداد

جعفر الصادق ملا باسم کربلائی شهادت امام صادق تیرماه ۹۸

ملا باسم کربلائی
مداحی جدید حاج ملا باسم کربلائی ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) جمعه هفتم تیرماه ۹۷ برابر با شب ۲۵ شوال ۱۴۴۰ در حسينية رسول الاعظم - بغداد

يا صادق العتره ملا باسم کربلائی شهادت امام صادق تیرماه ۹۸

ملا باسم کربلائی
مداحی جدید حاج ملا باسم کربلائی ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) جمعه هفتم تیرماه ۹۷ برابر با شب ۲۵ شوال ۱۴۴۰ در حسينية رسول الاعظم - بغداد

قالع الباب تدك بابه المنيه ملاباسم کربلائی شب ۲۰ رمضان ۱۴۴۰

ملاباسم کربلائی
مداحی جدید حاج ملا باسم کربلائی شب نوزدهم رمضان شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ برابر با شب۲۰ رمضان ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه مرحوم داوود العاشور بصره   قالع الباب تدك بابه المنيه

يا حيدر اسمع بأذنك الصوت ملا باسم کربلائی شب ۱۹ رمضان ۹۸

ملا باسم کربلائی
مداحی جدید حاج ملا باسم کربلائی شب نوزدهم رمضان جمعه ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر با شب ۱۹ رمضان ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه مرحوم داوود العاشور بصره

مداحی عربی وفات حضرت خدیجه ملا باسم کربلائی

وفات حضرت خدیجه
گلچین مداحی عربی وفات حضرت خدیجه (س) ملا باسم کربلائی