مداحی پیاده روی اربعین بنی فاطمه

یارا دلبر و دلدارا سید مجید بنی فاطمه دهه اول صفر ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه شب سوم دهه اول صفر جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷   یارا دلبر و دلدارا ماه جهان آرامی کُشد عشق تو آخر سر ما را

دلم گرفته دلم برای مادرم گرفته سید مجید بنی فاطمه دهه اول صفر ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه شب سوم دهه اول صفر جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ دلم گرفتهدلم برا دیدن مادرم گرفته

علی نوحوا علی نوحوا مجید بنی فاطمه دهه اول صفر ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه شب سوم دهه اول صفر جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷    علی نوحوا علی نوحوادر سینه غم تو کم نمی شود

باب المظلوم وای باب العطشان وای سید مجید بنی فاطمه دهه اول صفر ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه شب سوم دهه اول صفر جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷   باب المظلوم وایباب العطشان وای

سلام آقا سلام تو راه کربلام سید مجید بنی فاطمه ۲۰ مهر ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه شب سوم دهه اول صفر جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷   سلام آقا سلام تو راه کربلامبه امید خدا منم دارم میامبا کوله بار اشکمبا کوله بار آهمیه اربعین دیگهایشالله توی راهم