مداحی محرم حسين سيب سرخی

همین که روزیمه تو روضه ها میرم میام حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
همین که روزیمه تو روضه ها میرم میام _ شور حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

همه رفتند شمر ول کن نیست حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
همه رفتند شمر ول کن نیست _ شور حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

میزنم دم ز علمدار رشید حرم عشق حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
میزنم دم ز علمدار رشید حرم عشق _ تک حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

ای حرمت قبله ی حاجات ما حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
ای حرمت قبله ی حاجات ما _ واحد حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

ساقی تشنه لبان گو چه شده ساغر تو حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
ساقی تشنه لبان گو چه شده ساغر تو _ واحد حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

شرمنده ام که دورم از تو اما زنده ام حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
شرمنده ام که دورم از تو اما زنده ام _ شور حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

شاه مردا بعد از حیدره ابالفضل حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
شاه مردا بعد از حیدره ابالفضل _ شور حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

تو که برام علمداری حسین سیب سرخی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین سیب سرخی
تو که برام علمداری _ زمینه حسین سیب سرخی  شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷ 

از حرم آمد برون جلوه ی پیغمبری حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

 حسین سیب سرخی
از حرم آمد برون جلوه ی پیغمبری _ واحد  حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

غرق خون است چرا این سر مه رو پسرم حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

حسین سیب سرخی
غرق خون است چرا این سر مه رو پسرم _ واحد  حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

یاعباس ماکو مثلک القمر حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

 حسین سیب سرخی
یاعباس ماکو مثلک القمر _ شور حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

مجنونم و در پی لیلا حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

 حسین سیب سرخی
مجنونم و در پی لیلا _ شور  حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

ای علی اکبر لیلا حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

 حسین سیب سرخی
ای علی اکبر لیلا _ زمینه  حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

وای علی اکبرم نور دو دیده ی ترم حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

 حسین سیب سرخی
وای علی اکبرم نور دو دیده ی ترم _ زمینه حسین سیب سرخی شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

صفحه‌ها