مداحی جدید مجتبی رمضانی

خوشبت اونه که برای تو تب کرده روزش رو به عشق هیئتت شب کرده مجتبی رمضانی ۱۰ آذر ۱۳۹۷

مجتبی رمضانی
مداحی جدید حاج مجتبی رمضانی شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ مراسم هفتگی هیئت کربلا   خوشبت اونه که برای تو تب کردهروزش رو به عشق هیئتت شب کردهخوشبخت اونه که دم در وایستادهکفش سینه زنهات مرتب کردهخوش بحال تو خوش بحال منخوشبحال هر کی اسمش شده سینه زنخوشبحال غم شد غم حسینهیچ جا خبری نیست جز عالم...

اربعین قسمت خوبات شد و من جا موندم مجتبی رمضانی دهه اول صفر ۹۷ ویژه جاماندگان اربعین

مجتبی رمضانی
مداحی جدید حاج مجتبی رمضانی دهه اول صفر ۱۳۹۷ ویژه جاماندگان اربعین   اربعین قسمت خوبات شد و من جا موندمرفیقام یکی یکی رفتن و من تنها موندممن که کم نزاشتم این محرمی برا غمتیه ماهه آواره ام تو ماتم محرمتآقا من پیرهن مشکی یه ماهه که تنمهخش داره صدام دلیلشم حسین گفتنمهچی میشد منم صدا...