مداحی جديد سيد رضا نريمانی

ستاره میباره از رو چشم ترم همه آرزومه دیدن یه حرم سيد رضا نريمانی مداحی پیاده روی اربعین

سيد رضا نريمانی
ستاره میباره از رو چشم ترم همه آرزومه دیدن یه حرم _ واحد سيد رضا نريمانی مداحی پیاده روی اربعین

دوباره نوکرا جمع بشین سایه نشین علم میشیم سيد رضا نريمانی شب شهادت امام سجاد (ع)

سيد رضا نريمانی
دوباره نوکرا جمع بشین سایه نشین علم میشیم _ زمینه سيد رضا نريمانی شب شهادت امام سجاد (ع)

واسه اینکه نکنه غرورتو بشکنه سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

سيد رضا نريمانی
واسه اینکه نکنه غرورتو بشکنه _ شور سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

میترسم از آخر خودم سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

سيد رضا نريمانی
میترسم از آخر خودم _ شور سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

شهدا رفتن و همه پرپر شدن سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

سيد رضا نريمانی
شهدا رفتن و همه پرپر شدن _ واحد سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

هرگز یادمان نخواهد رفت سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

 سيد رضا نريمانی
هرگز یادمان نخواهد رفت _ واحد سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

روی نی موی تو در باد رها اُفتاده سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

سيد رضا نريمانی
روی نی موی تو در باد رها اُفتاده _ واحد سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

از امام هشتم من توشه میخام سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

سيد رضا نريمانی
از امام هشتم من توشه میخام _ زمینه سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

ای تن خسته به گودال زِ پا افتاده تنت سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

سيد رضا نريمانی
ای تن خسته به گودال زِ پا افتاده تنت _ روضه سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

من عاشق و دیوونتم از نوجونیم سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
من عاشق و دیوونتم از نوجونیم _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

میزنم سینه آخه شیرینه سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
میزنم سینه آخه شیرینه _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

ای کشته ی فِتاده هامون حسین من سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
ای کشته ی فِتاده هامون حسین من _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

بشم قربون کرمت فدای شال و علمت سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
بشم قربون کرمت فدای شال و علمت _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

هرچه جان است به قربان اباعبدالله سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
هرچه جان است به قربان اباعبدالله _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

صفحه‌ها