مداحی جديد حمید علیمی

رباب چه بی قراره دیگه علی نداره حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حمید علیمی
رباب چه بی قراره دیگه علی نداره _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

داری میری میدون برو آروم برو حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حمید علیمی
داری میری میدون برو  آروم برو _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

دامن کشان رفتی حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حمید علیمی
دامن کشان رفتی _ تک طبل  حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

ظهر فردا قد رعنای حسین است حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حمید علیمی
ظهر فردا قد رعنای حسین است _ واحد حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

امشب همه افلاکیان حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حمید علیمی
امشب همه افلاکیان _شور حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

بیا برگرد خیمه ای علمدارم منو تنها نگذار ای سپهدارم حمید علیمی شب تاسوعا

حمید علیمی
بیا برگرد خیمه ای علمدارم منو تنها نگذار ای سپهدارم _ واحد حمید علیمی شب تاسوعا

علمدار ، نگهدار ، پرچمت برادر نبینم ماتمت حمیدعلیمی شب تاسوعا

حمید علیمی
 علمدار ، نگهدار ، پرچمت برادر نبینم ماتمت _ زمینه حمید علیمی شب تاسوعا

سلام ای تشنه لب بی کفن حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
سلام ای تشنه لب بی کفن _ شور حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

من اومدم برا جنگ تن به تن حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
من اومدم برا جنگ تن به تن _ زمینه حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

بگو مبارک باد حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
بگو مبارک باد _ زمینه حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

دلم هواتو کرده حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
دلم هواتو کرده _ مناجات حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

روضه حضرت قاسم بن الحسن حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
روضه حضرت قاسم بن الحسن _ روضه حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

روضه حضرت قاسم بن الحسن حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
روضه حضرت قاسم بن الحسن _ روضه حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

روضه حضرت قاسم بن الحسن حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

 حمید علیمی
 روضه حضرت قاسم بن الحسن _ روضه حمید علیمی شب ششم محرم ۹۶/۰۷/۴

صفحه‌ها