مداحی ایام فاطمیه میثم مطیعی

خسته ام خسته از روزگارم میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی حاج مهدی رسولی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)  خسته ام خسته از روزگارمجز شما که پناهی ندارمبا هزار آرزو و امیدوار بازرو در خونتون سر میزارمهر که اومد این حوالیبرنگشته دست خالیمن فقیر و یتیم و اسیرماومدم تا که حاجت بگیرممیدونم دست...

بابا میگه آروم آروم وقتشه برگردیم به خونه میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی حاج مهدی رسولی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)   بابا میگه آروم آروموقتشه برگردیم به خونهبچه هارو رو بغلش یا روی شونه ای می شونهراهی میشه ولی دلش اینجا میمونهشام غریبون اول قصه استاول گریه اول غصه است

خستگی تو راه تو عشقه آقا جانم میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی شب اول ایام فاطمیه اول جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ هیئت میثاق با شهدای تهران   از همون روزی که قسمتم شد در کنار تو باشم علی جانکل دار و ندارم شدی تا خونه دار تو باشم علی جانسختی راه تو واسه من شیرینهپینه دستمو یک نگات تسکینهخستگی تو راه تو عشقه آقا جانمزندگی در پناه تو...

منو میکشه سکوتت گریه های تو قنوتت میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی شب اول ایام فاطمیه اول جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ هیئت میثاق با شهدای تهران   منو میکشه سکوتتگریه های تو قنوتتیه حرفی بزن یه چیزی بگوکه دردی شده لبخندت به تابودتمنو میکشی سکوتتگریه های تو قنوتت

کم کم کنار بسترم جمع ملائک سر میزاره میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی شب اول ایام فاطمیه اول جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ هیئت میثاق با شهدای تهران   کم کم کنار بسترم جمع ملائک سر میزارهنم نم کنار دخترم از ابر چشمام خون میبارهگریه ام برای حیدرم یاری ندارهبگیر تو دستات دستای سردمخورشید عمرم دورت بگردم

در شهر حرف کوچه و بازار بشنود میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی شب اول ایام فاطمیه اول جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ هیئت میثاق با شهدای تهران   در شهر حرف کوچه و بازار بشنوددر خانه طعنه ی در و دیوار بشنود

مداحی ایام فاطمیه میثم مطیعی

میثم مطیعی
گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه حاج میثم مطیعی