مداحی اربعین

زینب خبرینی حسن کربلایی مداحی عربی ویژه اربعین

اربعین
زینب خبرینی حسن کربلایی مداحی عربی ویژه اربعین

قدم قدم با یه علم ایشالله اربعین میام سمت حرم حسین کاتب کربلایی

اربعین
قدم قدم با یه علم ایشالله اربعین میام سمت حرم حسین کاتب کربلایی - نماهنگی بسیار زیبا عربی فارسیقدم قدم با یه علمایشالله اربعین میام سمت حرمبا مدد شاه کرمایشالله اربعین میام سمت حرم

صدام کن آقا تا کی ببینمت فقط تو خواب و رویا میثم مطیعی پیاده روی ابعین

میثم مطیعی
صدام کن آقا...تا کی ببینمت فقط تو خواب و رویا میثم مطیعی پیاده روی ابعین

ای مهتابم بازم بی تابم نريمان پناهی پیاده روی اربعین

 نریمان پناهی
ای مهتابم بازم بی تابم _ زمینه نریمان پناهی  پیاده روی اربعین

سلام من به حسین سلام من به کربلای حسین محمود کريمی پیاده روی اربعین

 محمود کریمی
سلام من به حسین سلام من به کربلای حسین  محمود کریمی پیاده روی اربعین

ستاره میباره از رو چشم ترم همه آرزومه دیدن یه حرم سيد رضا نريمانی مداحی پیاده روی اربعین

سيد رضا نريمانی
ستاره میباره از رو چشم ترم همه آرزومه دیدن یه حرم _ واحد سيد رضا نريمانی مداحی پیاده روی اربعین

نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم دوست دارم هر جا میرم از تو صحبت بکنم مجتبی رمضانی مداحی پیاده روی اربعین

مجتبی رمضانی
نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم دوست دارم هر جا میرم از تو صحبت بکنم _ شور  مجتبی رمضانی مداحی پیاده روی اربعین

الله الله بو حسین کیمدی بله شاهلیخ ادیر محمدباقر منصوری مداحی پیاده روی اربعین

محمدباقر منصوری
الله الله بو حسین کیمدی بله شاهلیخ ادیر _ سینه زنی  محمدباقر منصوری مداحی پیاده روی اربعین

اربعین اومده و دلا پریشونه عالمی برای تو بی سر و سامونه میثم مطیعی مداحی پیاده روی اربعین

 میثم مطیعی
اربعین اومده و دلا پریشونه عالمی برای تو بی سر و سامونه _ زمینه میثم  مطیعی مداحی پیاده روی اربعین

همیشه از خطبه منا که اندوه پا برهنه ها میثم مطیعی مداحی پیاده روی اربعین

میثم  مطیعی
همیشه از خطبه منا  که اندوه پا برهنه ها _ زمینه میثم  مطیعی مداحی پیاده روی اربعین

همه قطره ی در موجم محمود کریمی شب شهادت امام سجاد (ع) ۹۶/۰۷/۲۳

محمود کریمی
همه قطره ی در موجم _ شور محمود کریمی شب شهادت امام سجاد (ع)

ای خدا را اسم اعظم یا علی بن الحسین محمود کریمی شب شهادت امام سجاد (ع) ۹۶/۰۷/۲۳

محمود کریمی
ای خدا را اسم اعظم یا علی بن الحسین _ واحد محمود کریمی شب شهادت امام سجاد (ع)

سیدی ماکو مثلک الغریب محمود کریمی شب شهادت امام سجاد (ع) ۹۶/۰۷/۲۳

محمود کریمی
سیدی ماکو مثلک الغریب _ شور عربی  محمود کریمی شب شهادت امام سجاد (ع)

صفحه‌ها