مداحي محرم حميد عليمی

بسم الله بپوشید پیراهن مشکی هارو حمید علیمی

حمید علیمی
شور زیبای بسم الله بپوشید پیرهن مشکی هارو حمید علیمیبسم الله بپوشید پیراهن مشکی هاروبسم الله بیارین علم بیرق هاروالحمدالله که دوباره محرمت رو دیدمالحمدالله که دوباره به آرزوم رسیدم