مداحي محرم بني فاطمه

سینه زنا بسم الله گریه کنا بسم الله سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
سینه زنا بسم اللهگریه کنا بسم اللههر که دارد هوس کرببلابسم اللهسید مجید بنی فاطمه

دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته سید مجید بنی فاطمه - شور زیبا

بازم غرق اشکم با آه و حسرت مجید بنی فاطمه

مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید بازم غرق اشکم با آه و حسرت مجید بنی فاطمه محرم ۹۵ – زمینه

با بیرق سیاه راه افتادم سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید با بیرق سیاه راه افتادم سید مجید بنی فاطمه محرم ۹۵ – زمینه

من از چشمات نیفتادم که این جوری سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
من از چشمات نیفتادم که این جوری سید مجید بنی فاطمه - زمینهشب اول محرم

اشک تو چشمام دل پره سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
اشک تو چشمام دل پره سید مجید بنی فاطمه - زمینهشب اول محرم

پس از تو هیچ میدانی چه آمد بر سر زینب سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید پس از تو هیچ میدانی چه آمد بر سر زینب سید مجید بنی فاطمه ۹۵ (روضه) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال ۱۳۹۵حاج سید مجید بنی فاطمه

نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم سید مجید بنی فاطمه ۹۵ (شور جدید) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال ۱۳۹۵حاج سید مجید بنی فاطمه

گر که غم برای تواست سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید گر که غم برای تواست سید مجید بنی فاطمه ۹۵ (واحد جدید) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال ۱۳۹۵حاج سید مجید بنی فاطمه

آقا خیالت از سرم زیاده سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید آقا خیالت از سرم زیاده سید مجید بنی فاطمه ۹۵ (واحد جدید) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال ۱۳۹۵حاج سید مجید بنی فاطمه

ز بستان می گذشتم سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید ز بستان می گذشتم سید مجید بنی فاطمه ۹۵ مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال ۱۳۹۵حاج سید مجید بنی فاطمه

یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی سید مجید بنی فاطمه

شب سوم صفر المعظم سال ۱۳۹۵حاج سید مجید بنی فاطمهدانلود مداحی جدید یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی سید مجید بنی فاطمه ۹۵

پیراهن سیاه تو دارم به تن حسین سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید پیراهن سیاه تو دارم به تن حسین سید مجید بنی فاطمه محرم ۹۵ – مناجات

صفحه‌ها