مداحي جديد محمود کريمي

حیدر حیدر اول آخر حیدر حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر محمود کریمی شب ۲۱ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب بیست و یک رمضان ۹۷حیدر حیدر اول آخر حیدرحیدر حیدر ساقی کوثر حیدرحیدر حیدر ای مظلوم فاتححیدر حیدر فاتح خیبر حیدر

داره میلرزه دست و پام از شوق دیدن زهرا محمود کریمی شب ۲۰ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب بیستم رمضان ۹۷داره میلرزه دست و پام از شوق دیدن زهراتو نفس های آخرم یا زهرا مونده رو لبهام

تنهای تنها و بی محرم و راز گرم خدا بودی و راز و نیاز محمود کریمی شب ۲۰ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب بیستم رمضان ۹۷تنهای تنها و بی محرم و رازگرم خدا بودی و راز و نیازای وای که شمشیر نمازت رو شکستنشناختت کشتند بین نمازای جانم علی جانم علی جانم علی

علی تنها وسط یه جاده با یه مشت مردم بی اراده محمود کریمی شب ۲۰ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب بیستم رمضان ۹۷علی تنها وسط یه جادهبا یه مشت مردم بی ارادهداره میره تنها و پیادهکه علی از سرشون زیادهتوی تاریکی شهر تاریکیه غریب الغربای غربت

شب دیدار دلبر است امشب محمود کریمی شب ۲۰ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب بیستم رمضان ۹۷شب دیدار دلبر است امشبعرش غوغای محشر است امشب

راهی که بسته شده به روم از پیش و پس محمود کریمی شب ۱۹ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب نوزدهم رمضان ۹۷راهی که بسته شده به روم از پیش و پسمیزنم امشب به در و دیوار قفس

پیچیده در زمین و آسمان ندا محمود کریمی شب ۱۹ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب نوزدهم رمضان ۹۷پیچیده در زمین و آسمان ندا تهدمت و الله ارکان الهدی

یه رعیت امشب اومده با خود آقا کار داره محمود کریمی شب ۱۹ رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب نوزدهم رمضان ۹۷یه رعیت امشب اومده با خود آقا کار داره

کسی که دار و ندارش فقط محبت توست محمود کریمی شب چهارم رمضان ۹۷

حاج محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم رمضان ۹۷کسی که دار و ندارش فقط محبت توستنفس کشیدنش آهنگی از عنایت توست

طبیبا درد و درمانم حسین است محمود کریمی شب دوم رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب دوم رمضان ۹۷طبیبا درد و درمانم حسین استتمام دین و ایمان حسین است

ناخوش که باشی بدتر از هر درد حیرانیست محمود کریمی شب دوم رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب دوم رمضان ۹۷ناخوش که باشی بدتر از هر درد حیرانیستوقتی نمیدانی چه دارویی اثر دار

درد ناگفته را تو دوا میکنی محمود کریمی شب چهارم رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم رمضان ۹۷درد ناگفته را تو دوا میکنیحاجت بنده را تو روا میکن

میهمانم کردی و بار سفر آورده ام محمود کریمی شب اول رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب اول رمضان ۹۷میهمانم کردی و بار سفر آورده امدستای خالی و چشمان تر آورده ام

رو خطام خط کشیدی با همین اشک شبونه محمود کریمی شب اول رمضان ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب اول رمضان ۹۷رو خطام خط کشیدیبا همین اشک شبونه

صفحه‌ها