مداحي اربعين سيد رضا نريماني

این صدای غرش شیرانه این صدای ارتش ایرانه سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
این صدای غرش شیرانه این صدای ارتش ایرانه سید رضا نریمانی - زمینه زیبا

خیلی سخته همه برن تو جا بمونی سید رضا نریمانی مداحی جاماندگان اربعین

سید رضا نریمانی
خیلی سخته همه برن تو جا بمونی سید رضا نریمانی - زمینه زیبا ویژه جاماندگان اربعین

داره میرسه به گوش صدای یه قافله کاروان حضرت ارباب سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
داره میرسه به گوش صدای یه قافله کاروان حضرت ارباب سید رضا نریمانی - زمینه زیباداره میرسه به گوشصدای یه قافلهکاروان حضرت اربابپا به پای قافلهاین دل زار منمثل قلب زینبت بی تاب

دلم فقط به این خوشه پیاده کربلا برم سید رضا نریمانی مداحی پیاده روی اربعین

سید رضا نریمانی
دلم فقط به این خوشه پیاده کربلا برم سید رضا نریمانی اربعین

مرگ بر امریکا از نون شب واجب تره امروز سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مرگ بر امریکا از نون شب واجب تره امروز سید رضا نریمانی - شور فوق زیبادست خدا رو سر ماستخامنه ای رهبر ماستتا روزی که مهدی بیادسید علی رهبر ماستبا ولایتیموظیفه ماست تو عصر غیبتراه کج نریمراه ماست تنها راه ولایتشیعه ها بگوسفارش حضرت اطاعتمنم سینه چاک ولیمیخونم با صوتی جلیبدونه عالم و آدمکیه رهبرسید...

ای خوش آنکه جانش به تو شده هدیه خورده بر مزارش شهید زینبیه سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید سید رضا نریمانی پنج شنبه ۲۰ مهر ۹۶ای خوش آنکه جانش به تو شده هدیه خورده بر مزارش شهید زینبیه سید رضا نریمانی - شور فوق زیباای خوش آنکه جانش به تو شده هدیهخورده بر مزارش شهید زینبیهای خوش عارفانی که رفتن پی سلوک با خداای خوش عاشقانی گفتن ارواحنا لک الفدااله اله اله فتبارک اللهای فدائیان...

تو چشام اشک عزای توئه تو دلم حال و هوای توئه سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید سید رضا نریمانی پنج شنبه ۲۰ مهر ۹۶تو چشام اشک عزای توئه تو دلم حال و هوای توئه سید رضا نریمانی - زمینه فوق زیباتو چشام اشک عزای توئهتو دلم حال و هوای توئهآقا جون خیلی دلم تنگ کربلای توئهمرحمی باش روی داغ منویکمم سراغ منوروضه درمون فراق منو کربلای توئهکم نزاری واسم آقاکم نمیزارم براتبابی...

مداحی جدید اربعین سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
دانلود مداحی جدید اربعین سید رضا نریمانیزمونه باهام یه کاری کرده که از همه غیر تو دلسردم - شور زیبازمونه باهام یه کاری کرده که از همه غیر تو دلسردمهر موقع که آقا زمین خوردم دست تو روی شونم حس کردم

به هوای محرمت به عزای مقدست سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
به هوای محرمت به عزای مقدست سید رضا نریمانی - شور زیبا

یه حرم تو حال و هوا یه حرم پر از زائرا سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
یه حرم تو حال و هوا یه حرم پر از زائرا یه حرم دنیای منه تو کرببلا سید رضا نریمانی - شور زیبا

خاطره های کربلا یادم نرفته سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
خاطره های کربلا یادم نرفته سید رضا نریمانی - شور فوق زیباخاطره های کربلا یادم نرفتهاون مستی شور و نوا یادم نرفتهشب شش محرم

توی این دنیا که قلبم میگیره سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
توی این دنیا که قلبم میگیره سید رضا نریمانی - شور زیباتوی این دنیا که قلبم میگیرهنوارهای روضت گوش می کنمشب پنج محرم

سینه برا تو نزنم میمیرم گریه برا تو نکنم میمیرم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
سینه برا تو نزنم میمیرم گریه برا تو نکنم میمیرم سید رضا نریمانی (شور فوق زیبا)

اون نگاه آخرت از جلو چشام نمیره سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
اون نگاه آخرت از جلو چشام نمیره سید رضا نریمانی - شور مدافعان حرم

صفحه‌ها