مخفی

بریده شدن گوش شاهزاده سعودی توسط بیوه فهد(عکس)

شاهزاده سعودی
یک نت ـ جانان هارب زنی که همسر مخفی "ملک فهد" پادشاه اسبق عربستان سعودی بوده و توانست پس از سپری کردن چندین سال در جلسات مختلف دادگاه بیش از ۱۵ میلیون پوند یا ۲۳ میلیون دلار خسارت از فرزندان پادشاه دریافت کند.فرزندان ملک فهد اولین بار در سال ۲۰۰۳ با ادعای این خانم مواجه شده بودند اما با...